Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022

09:33 28/11/2022

Ngày 25/11, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy tháng 11 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Tham dự có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long phát biểu tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Năm 2022, BCH Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm; tập trung thực hiện 4 đột phá chiến lược của tỉnh. Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển. Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác thông tin thuyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

Nổi bật là, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 ước đạt 9,38%; chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2022 ước tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2022 ước đạt 53.485 tỷ đồng, bằng 101,9% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 6.410 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, có 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện. Văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, lao động, việc làm được chú trọng. QP-AN và trật tự xã hội ổn định.

Đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022, các đại biểu đã làm rõ những khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo và đề xuất những giải pháp cấp bách để sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến đối với một số Tờ trình, dự thảo báo cáo liên quan đến công tác thu hút đầu tư; dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025. Đối với các giải pháp phát triển KT-XH, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Làm tốt công tác đền bù GPMB; quan tâm đảm bảo thu NSNN. Chú trọng đảm bảo QP-AN, TTAT xã hội. Thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Cần quyết liệt triển khai sớm việc xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Quan tâm nâng cấp chất lượng y tế, giáo dục. Chăm lo đời sống và có chính sách hỗ trợ cho người dân đón Tết nguyên đán đầm ấm...Đồng thời tiếp tục đôn đốc thực hiện nhiệm vụ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu cuối năm 2022.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình