Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

15:46 25/06/2024

Chiều ngày 24/6/2024, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang, Trưởng Ban Chỉ thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Trong nửa đầu năm 2024, tại tỉnh Quảng Trị, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị đã tập trung lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt kết hợp việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ trong các tầng lớp nhân dân đã được nâng cao. Hệ thống dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện ngày càng phát huy hiệu quả trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, việc tăng cường và đổi mới lãnh đạo của Đảng, quản lý và điều hành của Nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu, cũng như vai trò của Nhân dân trong việc xây dựng Đảng và chính quyền dân sự đã được quan tâm và chú trọng. Nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cũng đã được đổi mới.

Phong cách làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức viên chức theo phương châm “sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân” được tiến hành thường xuyên, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, tham gia phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng- an ninh.

Trong nỗ lực thúc đẩy dân chủ tại cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tại tỉnh Quảng Trị đã tập trung vào việc tuyên truyền và giáo dục về pháp luật, đặc biệt là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tập trung khuyến khích đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và duy trì an ninh trật tự xã hội. Song, công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính cũng được tập trung chỉ đạo, từng bước cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời tăng cường giám sát và phản biện xã hội. Đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức đã nỗ lực để đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phục vụ Nhân dân với ý thức trách nhiệm cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024; đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy.

Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở thuộc phạm vi, lĩnh vực phân công, phụ trách; tiếp tục phát huy, mở rộng dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội trong phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện dân chủ tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Ông Quang cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở tiếp tục đánh giá một cách đầy đủ và chính xác về tình hình thực tế. Đặc biệt, ông lưu ý cần tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và sự hài lòng của người dân để bổ sung vào báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở trong 6 tháng đầu năm.

Trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2024, ông Nguyễn Đăng Quang đề xuất tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 cùng các văn bản liên quan. Ông cũng khuyến khích quan tâm, chăm sóc và tạo động lực cho người dân. Đồng thời, lưu ý tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp để đáp ứng yêu cầu tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần vì dân phục vụ. Thanh tra và kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng được tăng cường, đồng thời phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Ông Quang kết luận, việc này sẽ góp phần củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp để hoàn thành toàn diện các mục tiêu và nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Lê Hoàn