Áp thuế tối thiểu toàn cầu tạo mặt bằng chung về thuế giữa các quốc gia

15:14 03/08/2023

Mục tiêu của thuế tối thiểu toàn cầu là xây dựng một nền thuế chung đồng nhất tại tất cả các quốc gia, đồng thời giảm bớt cạnh tranh về lĩnh vực thuế giữa các quốc gia và hạn chế hiện tượng chuyển giá cũng như chuyển lợi nhuận.

Nhằm tạo sự cân đối trong thu ngân sách và kiểm soát tình trạng chuyển giá, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đang là một biện pháp được Bộ Tài chính đưa ra. Theo đó, mục tiêu của biện pháp này là xây dựng một nền thuế chung đồng nhất tại tất cả các quốc gia, đồng thời giảm bớt cạnh tranh về lĩnh vực thuế giữa các quốc gia và hạn chế hiện tượng chuyển giá cũng như chuyển lợi nhuận.

Bản dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu đang được Bộ Tài chính đưa ra để lấy ý kiến từ cộng đồng. Theo dự thảo này, mức thuế suất tối thiểu toàn cầu là một phần của Chương trình hành động chống xói mòn thu ngân sách và tránh thuế toàn cầu, chương trình đã có sự tham gia của 141 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam.

Áp thuế tối thiểu toàn cầu tạo mặt bằng chung về thuế giữa các quốc gia
Áp thuế tối thiểu toàn cầu tạo mặt bằng chung về thuế giữa các quốc gia.

Theo hướng dẫn của chương trình, các tập đoàn kinh doanh quốc tế với doanh thu tổng cộng trên 750 triệu EUR hàng năm trong ít nhất 2 năm liền trước năm đánh thuế sẽ phải đóng thuế với mức tối thiểu 15%. Nếu tại các quốc gia mà họ đầu tư có mức thuế thấp hơn 15%, họ phải bù đắp phần chênh lệch, đảm bảo rằng tỷ lệ thuế không thấp hơn 15% cho bất kỳ quốc gia nào, kể cả quốc gia mà họ có trụ sở.

Mặc dù chính sách thuế này dự kiến tạo thêm nguồn thu cho quốc gia, nó cũng đối mặt với thách thức trong việc thu hút đầu tư từ nước ngoài. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài chính đã đề xuất hai chính sách chính: Thuế bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn và Tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu. Những chính sách này sẽ tác động đối với các công ty quốc tế có doanh thu đáng kể tại Việt Nam và sẽ đóng góp vào việc gia tăng thu ngân sách.

Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng, việc áp dụng chính sách thuế tối thiểu toàn cầu sẽ mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Đồng thời, nó cũng sẽ giúp kiểm soát tốt hơn việc trốn thuế, chuyển giá và chuyển lợi nhuận. Hiện nay, việc các quốc gia cạnh tranh với nhau thông qua chính sách thuế đã tạo nên nhiều vấn đề, từ đó dẫn đến mất cân đối về nguồn thu ngân sách.

Mục tiêu của việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu không chỉ là tối ưu hóa nguồn thu ngân sách mà còn là tạo ra một môi trường công bằng hơn cho cả các doanh nghiệp và quốc gia, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững và cân đối hơn trong kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách này cũng cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo rằng nó không gây ra các hậu quả không mong muốn và không ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh quốc tế.

P.V (t/h)