10 loại hình dịch vụ được kinh doanh trên hồ Tây

16:05 29/02/2024

Quyết định Quy định quản lý khai thác hồ Tây vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành cho phép 10 danh mục kinh doanh dịch vụ văn hoám thể thao, du lịch và vui chơi giải trí trên khu vực hồ Tây.

UBND thành phố Hà Nội đã chính thức ban hành Quyết định mới về việc quản lý và khai thác hồ Tây, mở ra giai đoạn mới cho việc phát triển các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và giải trí tại khu vực này. Quyết định Quy định quản lý khai thác hồ Tây cho phép 10 danh mục kinh doanh dịch vụ văn hoám thể thao, du lịch và vui chơi giải trí trên khu vực Hồ Tây. Theo đó, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, khi tham gia các hoạt động trong phạm vi quản lý hồ Tây phải chấp hành các nội dung của Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2024.

Theo những điều khoản trong Quyết định, mọi hoạt động tại hồ Tây phải tuân thủ theo quy hoạch đã được cấp phép và các quy định hiện hành. Việc bảo vệ môi trường và cảnh quan khu vực được đặt lên hàng đầu, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ trong việc ngăn chặn và khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường.

10 loại hình dịch vụ được kinh doanh trên Hồ Tây
10 loại hình dịch vụ được kinh doanh trên Hồ Tây.

UBND quận Tây Hồ được ủy quyền là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý toàn diện và phối hợp các hoạt động liên quan đến hồ Tây. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan cũng được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với UBND quận Tây Hồ để đảm bảo lợi ích cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ về trách nhiệm và hậu quả pháp lý của những cá nhân hoặc tổ chức gây ô nhiễm, suy thoái môi trường tại hồ Tây. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc khắc phục, bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm hình sự.

Quyết định này không chỉ đặt ra các quy định cụ thể để quản lý hồ Tây mà còn nhấn mạnh vào việc bảo vệ môi trường và cảnh quan khu vực. Đây là bước quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững và hài hòa của khu vực này trong tương lai.

P.V (t/h)