Quảng Ninh: Công tác bố trí lao động sau khi Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng dừng hoạt động

Sự kiện | 08:45:00 13/03/2019

DNHN - Kể từ 1/1/2019, Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng của TKV chính thức ngừng hoạt động, dẫn đến việc dôi dư ra hơn 500 lao động.

Bà Dương Thị Thu Phong đại diện TKV phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí ngày 12/3/2019.

Đây là một bài toán khó cho TKV, bởi thời gian dừng hoạt động Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng là ngay trước Tết cổ truyền, rất dễ phát sinh tiêu cực, gây xáo trộn tâm lý đám đông, nguy cơ mất an ninh trật tự cao.

Nhằm khắc phục vấn đề, TKV đã thông qua phương án sắp xếp lao động; phương án giải quyết chế độ chính sách và hỗ trợ thêm cho người lao động đối với lao động thuộc diện dôi dư, không bố trí được việc làm phải chấm dứt HĐLĐ để Công ty TTHG tiến hành chi trả cho người lao động.

Tại Hội nghị thông tin Báo chí thường kỳ chiều ngày 12/3/2019, bà Dương Thị Thu Phong (đại diện ban chỉ đạo TKV) cho biết, công tác đã được thực hiện như sau:

- Vận động người lao động đủ điều kiện về hưu trước tuổi: 115 người.

- Tổ chức đào tạo, kèm cặp để người lao động chuyển sang các ngành nghề hiện Công ty đang thiếu lao động để tiếp tục làm việc, hoặc chuyển sang làm việc tại các đơn vị khác trong TKV: 103 người.

- Lựa chọn các lao động kỹ thuật để phục vụ cho Giai đoạn II dự án Trung tâm chế biến: 90 người.

Qua đó, số lao động buộc phải chấm dứt hợp đồng còn lại 250 người. Dự kiến toàn bộ số lao động này sẽ chính thức thôi việc vào tháng 5/2019 và tháng 9/2019.

Linh Nguyễn