Nhận diện các hành vi mua bán ngoại tệ trái pháp luật

Pháp luật doanh nghiệp | 08:35:00 29/10/2018

Ngoài các ngân hàng thương mại, cả nước hiện có 580 đại lý được phép mua, bán ngoại tệ tiền mặt.

Theo TTXVN/VIETNAM+

Theo: Kinh tế đô thị