Năm mới thêm sức xuân mới, phát huy bản lĩnh và trí tuệ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Sự kiện | 09:29:00 26/01/2019

DNHN - Chào xuân mới kỷ hợi 2019, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có bài viết riêng cho Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập nhằm động viên khích lệ cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Tạp chí xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2016 – 2020, chúng ta đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu, với 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch; trong đó tăng trưởng GDP (7,08%) đạt mức kỷ lục trong 10 năm qua; đạt 11 chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016 – 2010 mà Nghị quyết đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra; góp phần quan trọng củng cố niềm tin, lan tỏa không khí phấn khởi trong toàn xã hội, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Những thành công nêu trên thể hiện sự quyết tâm cao, đổi mới toàn diện công tác chỉ đạo và hành động quyết liệt, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Điều quan trọng là chúng ta đã phát huy trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của người Việt Nam, sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và sức mạnh của thời đại, đề cao dân chủ, đổi mới sáng tạo, giải quyết kịp thời, phù hợp, sát thực tế những vấn đề đặt ra trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực và có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường.

Cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ nước ta với đội ngũ đông đảo, chiếm tới 98% số lượng doanh nghiệp trong cả nước, cho thấy vai trò và tầm quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế. Mặc dù còn những tồn tại, hạn chế cần phấn đấu vươn lên nhiều hơn nữa nhưng những thành công của đất nước trong những năm qua có sự cống hiến, đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với hơn 62 nghìn hội viên trên khắp cả nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhân dịp Năm mới – Xuân Kỷ Hợi 2019, tôi thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Trong thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân nước ta cần thể hiện bản lĩnh, ý chí, sức sáng tạo của người Việt, phấn đấu vươn lên hơn nữa, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, không ngừng học hỏi, tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, năng động đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, phương pháp quản trị hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, làm tốt công tác quản bá, tiếp thị sản phẩm, nâng cao chất lượng, uy tín thương hiệu hàng Việt, chiếm lĩnh thị trường trong nước và ngày càng thâm nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế, khu vực.

 Từng doanh nghiệp kiên quyết nói không với hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh, gây tổn hại cho xã hội; coi phát triển văn hóa doanh nghiệp gắn với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc là yêu cầu cơ bản, cấp thiết để phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tôi tin tưởng, các doanh nghiệp, doanh nhân, Việt Nam sẽ phát huy tính sáng tạo, tự lực, tự cường, vững vàng vượt qua thử thách, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển, góp phần quan trọng và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp đổi mới đất nước. Chúc cộng đồng doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, luôn sát cánh cùng dân tộc vì sự nghiệp phát triển bền vững của Tổ quốc Việt Nam thân yêu!

Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập