Đánh giá tác động của EVFTA tới Việt Nam

Kinh tế | 14:45:00 27/05/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành nghiên cứu đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đối với Việt Nam. Nghiên cứu đã cung cấp một số thông tin chủ yếu.

Xuân Bách - Đức Trung

Theo: nhandan.com.vn