Xây dựng các cơ sở dữ liệu - việc đầu tiên cần làm để chuyển đổi số nông nghiệp

21:25 14/05/2024

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, việc đầu tiên cần làm để chuyển đổi số ngành nông nghiệp là xây dựng các cơ sở dữ liệu và việc này Bộ NN-PTNT phải chỉ đạo xây dựng.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về "Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp" diễn ra chiều 14/5 tại Hà Nội, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu và kết nối với hạ tầng số để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

Các tham luận tại hội nghị đã thảo luận về thực trạng và những điểm nghẽn trong quá trình số hóa và ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp. Các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và mô hình thực tiễn hiệu quả, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Xây dựng các cơ sở dữ liệu - việc đầu tiên cần làm để chuyển đổi số nông nghiệp
Xây dựng các cơ sở dữ liệu - việc đầu tiên cần làm để chuyển đổi số nông nghiệp.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ngành nông nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ứng dụng các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, quản trị dữ liệu, tự động hóa vào các hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Các công nghệ này giúp tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Bà Ninh Thị Ty, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, cho rằng, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp phức tạp hơn so với lĩnh vực công nghiệp do đặc thù của ngành. Bà nhấn mạnh rằng, chuyển đổi số trong nông nghiệp phải đối mặt với các yếu tố như điều kiện thời tiết, giống cây trồng và phân bón, đồng thời đưa ra ví dụ cụ thể về sự khó khăn trong việc áp dụng số hóa cho cây ăn trái so với cây lúa.

Ông Dương Trọng Hải, Giám đốc Trung tâm nông nghiệp số thuộc Tập đoàn Bưu chính Việt Nam, đã nêu lên thực tế sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ với hàng triệu nông dân và mảnh ruộng. Ông cho rằng, chính sách chuyển đổi số trong nông nghiệp còn phân tán và cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan để quản lý và truy xuất nguồn gốc hiệu quả hơn. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các cơ chế chính sách đầu tư hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tàu để dẫn dắt nông dân và hợp tác xã trong quá trình chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định rằng, số hóa trong lĩnh vực nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của đất nước. Ông nhấn mạnh rằng việc đo lường và quản lý là cơ sở để cải tiến, và ngành nông nghiệp mong muốn phối hợp với các bộ ngành liên quan, hiệp hội ngành hàng và địa phương để thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng quá trình này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và vướng mắc cần được giải quyết.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, việc đầu tiên cần làm để chuyển đổi số ngành nông nghiệp là xây dựng các cơ sở dữ liệu và việc này Bộ NN- PTNT phải chỉ đạo xây dựng. Những dữ liệu tạo ra các giá trị mới và tạo sự tăng trưởng của kinh tế số là các dữ liệu được sử dụng hàng ngày.

P.V (t/h)