Vĩnh Phúc: Thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh

DNHN - Mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 295/KH-UBND tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm.Với mục đích tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp, hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2022).

Theo kế hoạch trên, sẽ tập trung chủ yếu vào các nội dung chủ yếu như: Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường nuôi dưỡng các nguồn thu ngân sách; chống thất thu, gian lận thuế, chống chuyển giá, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch, các chính sách an sinh xã hội. Quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán được giao. 

  Thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997 - 01/01/2022)

Tích cực tháo gỡ khó khăn nhất là về bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là đối với công trình, dự án trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; hoàn thiện các dịch vụ cung cấp đảm bảo đồng bộ với hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư; đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa, vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát triển mạnh thương mại điện tử và sự gắn kết với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống. Tăng cường quản lý, kiểm tra thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc để các dự án đầu tư du lịch, dịch vụ lớn triển khai theo đúng tiến độ.

Khuyến khích thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, phát triển du lịch hiệu quả, bền vững gắn với văn hóa để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và phối hợp với nhà đầu tư để triển khai đầu tư nhà máy xử lý rác thải tập trung ở các huyện, thành phố. Tăng cường quản lý, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi, vi phạm về đất đai, khoáng sản.

Chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; kịp thời, ứng phó, khắc phục hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu nạn, cứu hộ.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân, tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng dạy học ngoại ngữ; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học cần thiết, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh,... Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Hoàn thiện việc xây dựng các thiết chế văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao năng lực ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Đẩy nhanh chuyển đổi số. Tăng cường khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh việc ứng dụng và đa dạng hóa các phương thức kinh doanh thương mại điện tử, mua bán trực tuyến. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; triển khai xây dựng Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Phúc (phiên bản 1.0); Nghiên cứu triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi kích động, các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư của tỉnh. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, duy trì ổn định trật tự an toàn xã hội.

PV

Tin liên quan