Vĩnh Phúc tăng cường quản lý dự án đầu tư PPP

15:29 19/08/2022

Nhằm tăng cường công tác quản lý đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, phổ biến đến các đơn vị cấp dưới thực hiện nghiêm quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong dự án PPP.
UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong dự án PPP.

Ngày 17/8, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký công văn số 5688/UBND-KT6 về việc đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn cho biết, trong thời gian qua, khi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất và lĩnh vực chuyên ngành, xã hội hóa như cấp nước sạch đô thị, nông thôn, đầu tư xây dựng chợ, sân gôn… trên địa bàn tỉnh còn lúng túng, vướng mắc. Bên cạnh đó, công tác lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất theo yêu cầu quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP chưa được thực hiện một cách chủ động, kịp thời, hiệu quả và bảo đảm đồng bộ với quy hoạch, danh mục dự án nhà nước thu hồi đất.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến đến các đơn vị cấp dưới thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, Nghị định số 28/2021/NĐ-CP, 35/2021/NĐ-CP; Luật Đầu tư, Nghị định 25/2020/NĐ-CP, 31/2021/NĐ-CP, Thông tư số Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT, số 09/2021/TTBKHĐT và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các đơn vị đăng ký danh mục dự án dự kiến triển khai theo phương thức PPP dự kiến triển khai trong giai đoạn 2022 - 2025.

Đối với dự án sử dụng đất áp dụng hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các đơn vị khẩn trương lập, trình thẩm định để phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch và danh mục dự án thu hồi đất và đăng ký với UBND tỉnh Vĩnh Phúc, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/09/2022 để xây dựng danh mục phục vụ kêu gọi các nhà đầu tư.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan nhằm nghiên cứu, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt danh mục dự án, tăng cường công nghệ thông tin trong lựa chọn nhà thầu, đồng thời tích cực tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra và kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Vĩnh Phúc còn giao Sở Xây dựng tỉnh này khẩn trương rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt để tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi triển khai các dự án nhà ở, đô thị trên địa bàn tỉnh.

Duy Hoàng