Vĩnh Phúc: Phúc Yên giải ngân vốn đầu tư công ước đạt hơn 50% kế hoạch

DNHN - Theo kế hoạch, năm 2021, thành phố Phúc Yên được giao 640 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó, vốn kế hoạch đầu năm 232 tỷ đồng, vốn chuyển nguồn 408 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch, tuy nhiên do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đến nay, tỷ lệ giải ngân mới đạt hơn 50%. 

  Thành Phố Phúc Yên

Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp là do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên các chủ đầu tư, nhà thầu chưa tập trung triển khai thực hiện các công trình, dự án; nhiều dự án mới (giai đoạn 2021-2025) đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục, chưa đủ điều kiện để phân khai nguồn vốn; công tác giải phóng mặt bằng chậm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công...

Thời gian tới, thành phố Phúc Yên sẽ xem xét, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư công theo hướng tập trung nguồn lực cho các dự án trọng tâm, trọng điểm; tăng tỷ lệ điều tiết vốn về các địa phương, tạo sự chủ động và gắn với trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH; chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra; thu hồi vốn của các dự án không có khả năng giải ngân bổ sung cho các dự án có nhu cầu vốn.

 PV

Tin liên quan