Vĩnh Phúc: Giải quyết cho gần 20.000 lao động có việc làm năm 2022

17:05 05/12/2022

Trong năm 2022, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động, bằng 116% so với kế hoạch và tăng 4% so với năm 2021, trong đó, gần 19.000 lao động trong nước và gần 800 người đi lao động ở nước ngoài.

Bằng các giải pháp tích cực hỗ trợ, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các ngành, nghề, tỉnh đã tạo thêm việc làm mới, giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động. 

Ảnh minh họa
Vĩnh Phúc giải quyết gần 20000 lao động. 

Trong đó, ưu tiên giải quyết việc làm cho người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lao động thiểu số, lao động đi xuất khẩu lao động trở về nước, lao động đã chấp hành xong hình phạt tù; chú trọng đào tạo theo địa chỉ để phát triển nguồn lao động có trình độ chuyên môn, có năng lực nghề nghiệp, đáp ứng quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị sử dụng lao động.

Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời tình hình thị trường lao động cũng như các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đa dạng hóa các hình thức kết nối cung - cầu lao động, các dịch vụ cung ứng lao động cho doanh nghiệp. Tăng cường kết nối với các tỉnh lân cận trong tuyển chọn, cung ứng lao động; phối hợp đào tạo, tuyển chọn lao động giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm khai thác có hiệu quả lực lượng lao động đã qua đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu thị trường.

 P.V