Vĩnh Long tăng 20 bậc về "chỉ số" chuyển đổi số

11:37 09/08/2022

Báo cáo DTI 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, giá trị trung bình DTI cấp tỉnh là 0,4014 (tăng 32,7% so với năm 2020). Tỉnh Vĩnh Long xếp hạng 32/63 (ảnh), tăng 20 bậc so với DTI 2020 (52/63), trong đó nổi bật là chỉ số về an toàn thông tin mạng xếp thứ 8/63.

Ngày 8/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp thứ ba của ủy ban. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh- thành trực thuộc trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ rất quan trọng, gắn với 3 trụ cột chính là Chính phủ số, nền kinh tế và xã hội số. Chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường, xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giúp các cấp, các ngành thay đổi phương thức và nâng cao năng lực quản lý điều hành. Phải đẩy mạnh chuyển đổi số một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất, triển khai các nhiệm vụ toàn diện, đồng bộ, nhưng có trọng tâm, trọng điểm...

Tại cuộc họp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã báo cáo về tình hình chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm đã đạt những kết quả nổi bật như: Tổng hợp và công bố 55 bài toán chuyển đổi số; bàn giao cho các tỉnh 457.249 máy tính trong Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; số lượng doanh nghiệp công nghệ số ước đạt 67.300 doanh nghiệp, tăng gần 3.500 doanh nghiệp so với tháng 12/2021; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 99%. Bên cạnh đó, trong 5 tháng qua, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 76% về số lượng và 30,6% về giá trị so với cùng kỳ 2021... 

Cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long.
Cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long.

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương quyết tâm, quyết liệt, dành nguồn lực chuyển đổi số để đạt được mục tiêu đến năm 2025; theo dõi sát mức độ chuyển đổi số qua đánh giá DTI hàng năm để có những giải pháp thúc đẩy phù hợp, khắc phục những mặt hạn chế, không chạy theo phong trào.

Theo đó, báo cáo DTI 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, giá trị trung bình DTI cấp tỉnh là 0,4014 (tăng 32,7% so với năm 2020). Tỉnh Vĩnh Long xếp hạng 32/63 (ảnh), tăng 20 bậc so với DTI 2020 (52/63), trong đó nổi bật là chỉ số về an toàn thông tin mạng xếp thứ 8/63. 

Ảnh minh họa
Tỉnh Vĩnh Long xếp hạng 32/63 (ảnh), tăng 20 bậc so với DTI 2020 (52/63).

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có giá trị trung bình DTI 2021 là 0,4595 (tăng 15,4% so với năm 2020), Bộ Tài chính đứng đầu về DTI của các bộ cung cấp dịch vụ công với giá trị 0,6321 (tăng so với năm 2020).

PL