Vận tải Đa phương thức Duyên Hải muốn lấn sân sang kinh doanh lương thực

DNHN - Công ty CP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải dự kiến dùng số tiền huy động hơn 470 tỷ đồng từ chào bán cho cổ đông hiện hữu và riêng lẻ để đầu tư vào công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo.

ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty CP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO/HoSE) vừa thông qua các phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 500 tỷ đồng.

Cụ thể, TCO sẽ tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành hơn 8 triệu cp thưởng. Tỷ lệ phát hành là 43%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:43, tức cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận thêm 43 cp mới Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của TCO sẽ tăng từ hơn 187 tỷ đồng lên gần 268 tỷ đồng.

Vận tải Đa phương thức Duyên Hải muốn lấn sân sang kinh doanh lương thực
Vận tải Đa phương thức Duyên Hải muốn lấn sân sang kinh doanh lương thực.

TCO cũng sẽ tăng vốn thông qua chào bán 26,8 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 11.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cp sẽ được quyền mua thêm 01 cp mới. TCO dự kiến sẽ thu được hơn 294 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu và đợt chào bán này sẽ nâng vốn điều lệ của TCO lên mức hơn 535 tỷ đồng.

TCO lên kế hoạch chào bán gần 16 triệu cp riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và các nhà đầu tư tổ chức/cá nhân có năng lực tài chính, có nguyện vọng tham gia đầu tư, có kinh nghiệm và có cùng định hướng phát triển với Công ty trong các lĩnh vực kinh doanh mới. Giá chào bán là 11.000 đồng/cp, dự kiến huy động gần 176 tỷ đồng. TCO sau khi hoàn tất chào bán riêng lẻ sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ lên mức gần 695 tỷ đồng.

Số tiền huy động được từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ hơn 470 tỷ đồng sẽ được sử dụng đầu tư mua cổ phiếu của Công ty CP Gavi. Thông qua đó TCO sẽ mở rộng phạm vi hoạt động đến khu vực miền Nam, đa dạng hóa sản phẩm sang lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng thiết yếu: Lúa, gạo và các sản phẩm khác từ gạo.

TCO sẽ mua lại 20,4 triệu cp từ cổ đông hiện hữu của Gavi, tương ứng 51% vốn điều lệ tại đây. Giá mua dự kiến là 29.500 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị giao dịch gần 602 tỷ đồng. Nguồn vốn TCO dùng để thanh toán khoản đầu tư tại Gavi ngoài 470 tỷ đồng từ 2 đợt tăng vốn trên, TCO còn dùng thêm gần 132 tỷ đồng vốn tự có của Công ty.

Linh An

Tin liên quan