Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Bộ Công an xử lý 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự

22:55 04/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành tất cả là 471 quyết định xử phạt hành chính, hiện đang phối hợp với Bộ Công an xử lý 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Năm 2021, UBCKNN đã ban hành tất cả là 471 quyết định xử phạt hành chính, hiện đang phối hợp với Bộ Công an xử lý 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự. Ngoài ra, UBCKNN cũng đang kết hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Thông tin và Truyền thông để làm rõ cơ chế phối hợp, qua đó nâng cao chất lượng phát hiện cũng như xử lý các vi phạm ở trên thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Bộ Công an xử lý 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Bộ Công an xử lý 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Theo bà Tạ Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, các hành vi vi phạm về nghĩa vụ công bố thông tin vẫn luôn có số lượng nhiều nhất trên thị trường, những hành vi này thì chủ yếu bắt nguồn từ việc các chủ thể, các đối tượng tham gia thị trường người ta chưa nắm được hết các quy định pháp luật, chưa quan tâm đến việc thực hiện các quy định pháp luật một cách chủ động. Ví dụ như là các vi phạm về việc công bố thông tin của nội bộ, của người có liên quan.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây xuất hiện nhiều các hành vi vi phạm có dấu hiệu của hoạt động thao túng, UBCKNN cũng cần thời gian để làm rõ. Trên thị trường hiện nay có một số giao dịch tương đối bất thường của một số loại cổ phiếu. UBCKNN đang hết sức nỗ lực để làm rõ các hành vi vi phạm đó trên thị trường.

Bà Bình cho rằng, Luật chứng khoán mới có rất nhiều quy định nâng cao tính minh bạch của các doanh nghiệp niêm yết, đồng thời điều đặc biệt quan trọng đã trao cho UBCKNN thêm nhiều công cụ để có thể hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân trên thị trường chứng khoán, có thể kể đến những quyền của Ủy ban Nhứng khoán Nhà nước trong việc tiếp cận dòng tiền, tức là phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để tiếp cận dòng tiền đầu tư hoặc là phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để tiếp cận các sao kê về viễn thông của khách hàng.

PV