UBND tỉnh Quảng Ngãi: mục tiêu thu tiền sử dụng đất cần tháo gỡ các vướng mắc kịp thời

DNHN - Ngày 02/12/2021, ông Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp để cho ý kiến chỉ đạo phương án thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2022. Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Võ Phiên, Trần Phước Hiền.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, kế hoạch dự kiến thu tiền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh khoảng 3.318 tỷ đồng 

Cuộc họp cho ý kiến phương án thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.
Cuộc họp cho ý kiến phương án thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Trong đó, thu tiền sử dụng đất từ các dự án bất động sản thực hiện đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước khoảng 575,6 tỷ đồng; dự án đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý dự kiến khoảng 2.524,8 tỷ đồng; dự án đấu giá quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện quản lý dự kiến khoảng 217,7 tỷ đồng.

Trách nhiệm thu của cấp tỉnh có 23 dự án, được đưa vào thu tiền sử dụng đất trong năm 2022, được chia theo lộ trình, gắn với dự án cụ thể, kéo dài từ quý I đến quý III/2022. Trong đó, quý I tổ chức thu tiền sử dụng đất của 8 dự án, quý II thu của 7 dự án và quý III thu của 8 dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những năm trước, tỉnh đề ra số thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất khá lớn, nhưng việc thực hiện chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân là do chưa giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, địa phương, chưa có phương án khả thi. Năm 2022, tỉnh đề ra mục tiêu thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh là 3.100 tỷ đồng, với con số này tuy cao, nhưng với quyết tâm cao ngay từ đầu năm và phương án thu hiệu quả, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, thì việc thu này sẽ có tính khả thi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm, giải quyết kịp thời các thủ tục cần thiết để triển khai thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch đã đề ra. Việc đưa ra đấu giá hoặc đấu thầu cần tuân thủ đúng quy định. Trong đó, việc xây dựng giá phải sát với thực tế, đảm bảo công tác đấu giá, đấu thầu đạt kết quả cao. 

Đồng chí Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những năm trước, tỉnh đề ra số thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất khá lớn, nhưng việc thực hiện chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân là do chưa giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, địa phương, chưa có phương án khả thi
Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những năm trước, tỉnh đề ra số thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất khá lớn, nhưng việc thực hiện chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân là do chưa giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, địa phương, chưa có phương án khả thi. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Mục tiêu thu tiền sử dụng đất khá cao nên các sở ngành và địa phương cần phải có quyết tâm ngay từ đầu với tinh thần trách nhiệm cao. Có như vậy mới đảm bảo cân đối thu chi năm 2022 đã đề ra.

Hoàng Gia – Mây Tím (T/H)

Tin liên quan