TP Hồ Chí Minh cho phép doanh nghiệp lùi thời gian đóng kinh phí Công đoàn

22:35 25/06/2021

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các cấp Công đoàn TP hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đóng kinh phí Công đoàn.

Cụ thể, doanh nghiệp (DN) được lùi thời điểm đóng kinh phí Công đoàn khi có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên so với tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trước khi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

TP Hồ Chí Minh cho phép doanh nghiệp lùi thời gian đóng kinh phí Công đoàn
TP Hồ Chí Minh cho phép doanh nghiệp lùi thời gian đóng kinh phí Công đoàn.

Thời gian lùi đóng kinh phí do Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên xem xét quyết định, tối đa đến ngày 31/12. Nếu thuộc trường hợp lùi đóng kinh phí Công đoàn, DN có văn bản đề nghị lùi thời điểm đóng kinh phí Công đoàn, danh sách người lao động giảm đóng BHXH; bản sao văn bản xác nhận của BHXH hoặc cơ quan chuyên ngành quản lý lao động về tình hình biến động lao động tại DN. Tiếp đó, DN nộp hồ sơ đề nghị đến cơ quan Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nơi DN đăng ký trụ sở kinh doanh.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của DN, Công đoàn cấp trên có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với số liệu lao động tham gia BHXH để xem xét, giải quyết lùi thời điểm đóng kinh phí Công đoàn và chịu trách nhiệm về quyết định này; trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho DN được biết.

Linh An