Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 6 tháng đầu năm ước tăng 5,13%

DNHN - Theo Cục Thống kê Hòa Bình, trong 6 tháng đầu năm 2022, dịch Covid-19 được khống chế, cả nước bước vào giai đoạn phục hồi phát triển KT-XH. UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN.

Cục Thống kê Hòa Bình thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022
Cục Thống kê Hòa Bình thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. 

Kết quả cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tính tăng 5,13% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,63%; công nghiệp - xây dựng tăng 6,17%; dịch vụ tăng 7,32%; thuế sản phẩm giảm 11,45%. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 26.651,66 tỷ đồng; về cơ cấu GRDP, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 18,98%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 44,34%; khu vực dịch vụ chiếm 32,3%; thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) chiếm 4,38%.

Ước tính, sản lượng cam thu hoạch đạt 23.245 tấn (bằng 107,8%), sản lượng bưởi đạt 15.998 tấn (bằng 108,64% so với cùng kỳ năm 2021). Thu NSNN ước thực hiện hết tháng 6/2022 đạt 3.256,78 tỷ đồng, bằng 160,52% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, thu nội địa 3.036,6 tỷ đồng.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng năm báo cáo so với cùng kỳ năm trước tăng 3,43%. Toàn tỉnh có 255 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 7.350 tỷ đồng. Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 5.942,7 tỷ đồng (tăng 9,21% so với cùng kỳ). Chi ngân sách địa phương ước đạt 7.561,6 tỷ đồng, bằng 51,09% dự toán Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 9.238 người (đạt 57% kế hoạch năm). 

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình

Bài liên quan