Tỉnh Quảng Bình yêu cầu rà soát các dự án nhà ở, bất động sản chậm triển khai

11:19 31/03/2023

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/03/2023 của Chính phủ nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa (Nguồn Internet).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao năng lực, sự hiểu biết, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu, bảo vệ người làm đúng nhằm khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm..., trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính liên thông, thủ tục hành chính điện tử cấp độ 4; chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án bất động sản trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao kiên quyết xử lý tình trạng cán bộ lơ là, không làm hết trách nhiệm, sợ trách nhiệm và sách nhiễu trong thực thi công vụ, nhất là trong công tác phê duyệt quy hoạch, thực hiện các thủ tục về đầu tư, cấp phép, đấu thầu, đấu giá, định giá đất đai, bất động sản.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát lập danh mục các dự án nhà ở, bất động sản; đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở giúp tăng nguồn cung cho thị trường, hoặc tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ.

Phối hợp các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; lựa chọn chủ đầu tư nhất là việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhà ở nhằm tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản…

Giao Sở Xây dựng tăng cường theo dõi, giám sát tình hình thị trường bất động sản để có giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng thị trường “phát triển nóng” hoặc “đóng băng”, tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ thổi giá bất động sản lên cao để trục lợi, mất cân đối cung - cầu và đảm bảo vận hành theo cơ chế thị trường.

Đồng thời chủ động phối hợp các địa phương hơn nữa trong việc rà soát, trình, phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để triển khai thực hiện các dự án nhà ở, bất động sản.

Tham mưu lập kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm, nhu cầu về nhà ở theo các phân khúc đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, cần tập trung lập, phê duyệt quy hoạch tại các dự án nhà ở mời gọi đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; lựa chọn chủ đầu tư nhất là việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhà ở nhằm tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản trong thời gian tới.

T.H