Thừa Thiên Huế: Phát huy ca Huế thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc

07:26 19/07/2021

Vừa qua, với mục tiêu tôn vinh, bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị đặc trưng của ca Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phê duyệt Đề án “Phát huy giá trị và xây dựng ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc giai đoạn 2021-2025”.

Đề án đặt ra nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hướng tới xác lập thương hiệu của ca Huế, bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật ca Huế gắn với phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Theo đó, một trong những mục tiêu của Đề án là xây dựng, ban hành thống nhất chương trình biểu diễn nghệ thuật ca Huế mẫu bảo đảm tính chất đặc trưng của ca Huế; nghiên cứu hình thành các điểm, không gian biểu diễn ca Huế thính phòng phục vụ du lịch. Trước mắt, tỉnh phấn đấu đến năm 2022 sẽ đưa vào sử dụng các không gian ca Huế thính phòng tại (số nhà 148 Bùi Thị Xuân, Châu Hương Viên, rạp Đông Ba). 

  Bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật ca Huế.

Tỉnh sẽ đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương; xây dựng hệ thống các công cụ, phương tiện hỗ trợ quảng bá hình ảnh ca Huế qua ứng dụng (app) ca Huế, ấn phẩm; hình thành các sản phẩm văn hóa, sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch; khảo sát, kiểm định chất lượng ca Huế đối với các diễn viên, nhạc công tham gia biểu diễn ca Huế phục vụ du lịch.

Để đạt được mục tiêu trên, Đề án đưa ra các giải pháp như xây dựng sản phẩm, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển không gian biểu diễn ca Huế; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ca Huế.

Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá về giá trị di sản nghệ thuật ca Huế phục vụ du lịch; đầu tư nguồn lực tài chính; xây dựng một số cơ chế, chính sách.

Vũ Văn Tiến

Bài liên quan