Thủ tướng ra Công điện yêu cầu bảo đảm điều kiện sống và học tập cho trẻ em vùng cao

23:02 20/12/2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường chăm sóc cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, cũng như học sinh ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Thủ tướng đã ra Công điện, yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện chặt chẽ các quy định đã được Chính phủ ban hành.

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ đảm nhận vai trò chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố để tổ chức và thực hiện các bữa ăn cho trẻ mầm non và học sinh nội trú, bán trú, cũng như các em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các biện pháp đề xuất bao gồm việc rà soát và thực hiện chặt chẽ các chính sách, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thủ tướng ra Công điện yêu cầu bảo đảm điều kiện sống và học tập cho trẻ em vùng cao
Thủ tướng ra Công điện yêu cầu bảo đảm điều kiện sống và học tập cho trẻ em vùng cao.

Chính phủ đặt mục tiêu tăng cường chỉ đạo, quản lý và kiểm tra việc thực hiện chính sách giáo dục dân tộc, đồng thời chú trọng đến an toàn thực phẩm, an toàn trường học, và phòng chống tai nạn thương tích. Đặc biệt, quy định nghiêm ngặt về quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị giáo dục và tuân thủ đạo đức nhà giáo.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Dân tộc phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2021 - 2030 để đảm bảo xây dựng kiên cố 100% số trường và lớp học ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu rà soát, đánh giá và huy động nguồn lực để đảm bảo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh môi trường và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh tại trường. Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát cũng sẽ được tăng cường để đảm bảo tính chặt chẽ và hiệu quả của chính sách giáo dục đối với các đối tượng khó khăn nhất trong xã hội.

P.V (t/h)