Thanh Hóa: Vì sao chính quyền không quyết liệt đôn đốc, giám sát thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm?

DNHN - Phần diện tích vi phạm hành lang an toàn đê biển của cơ sở kinh doanh chế biến hải sản Lý Hòa mặc dù đã có kết luận và yêu cầu tháo dỡ vào ngày 05/6, thế nhưng đến nay, phần vi phạm đó vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức dư luận.

Công trình trái phép của cơ sở kinh doanh chế biển hải sản Lý Hoà mọc lên từ nhiều năm trước ngay trong hành lang thoát lũ của đê biển Hải Châu (Phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa), đe dọa đến an toàn đê và hành lang thoát lũ của tuyến đê biển.

Sau khi tạp chí Doanh nghiệp & Hội Nhập có bài phản ánh về vấn đề này, UBND thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo các phòng ban chức năng thành lập đoàn kiểm tra liên nghành thực hiện việc kiểm tra các dấu hiệu sai phạm tại cơ sở chế biến hải sản Lý Hòa.

Sau khi kiểm tra, đoàn thanh tra đã có kết luận cụ thể: Yêu cầu cơ sở kinh doanh của gia đình bà Lý Hòa dừng mọi hoạt động sản xuất, tháo dỡ toàn bộ phần vi phạm vào chân đê, thời gian trước ngày 05/6/2022. Báo cáo giải trình quá trình sản xuất, xây dựng thời gian được UBND phường Hải Châu cho thuê đất. 

Biên bản làm việc và chỉ đạo của cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ nhưng DNTN Lý Hoà không chấp hành
Biên bản làm việc và chỉ đạo của cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ nhưng DNTN Lý Hoà không chấp hành.

Đề nghị UBND phường Hải Châu đôn đốc, giám sát việc tháo dỡ và dừng hoạt động của cơ sở sản xuất. Báo cáo quá trình cho thuê, sử dụng đất của hộ gia đình và việc chấp hành tháo dỡ về UBND thị xã Nghi Sơn trước ngày 10/06/2022.

Thế nhưng, cho đến ngày 21/6 đã hơn nửa tháng trôi qua, cơ sở kinh doanh Lý Hòa vẫn chây ì, không tháo dỡ phần diện tích vi phạm theo yêu cầu của đoàn kiểm tra liên nghành.

Với vai trò là đơn vị quản lý trực tiếp, có trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc tháo dỡ công trình vi phạm nhưng UBND phường Hải Châu lại không quyết liệt trước sự chây ì của doanh nghiệp trong việc khắc phục sai phạm, để doanh nghiệp ngang nhiên xâm phạm hành lang an toàn đê. 

Những vi phạm về hành lang đê không hề tháo dỡ, thách thức dư luận
Những vi phạm về hành lang đê không hề tháo dỡ, thách thức dư luận.

Trao đổi với ông Lê Văn Sơn- Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc xây dựng- Thị xã Nghi Sơn về thực hiện kết luận thanh tra về vi phạm an toàn hành lang đê đối với cơ sở kinh doanh chế biến hải sản Lý Hòa, ông  Sơn khẳng định: “Sau khi đoàn kiểm tra kết luận vụ việc vi phạm đã giao cho UBND phường Hải Châu chủ trì tháo dỡ nhưng đến nay chưa thấy báo cáo ”

Câu hỏi được đặt ra, UBND phường Hải Châu đã thực hiện hết chức trách trong xử lý vi phạm hay có sự bao che để cơ sở kinh doanh chế biến hải sản Lý Hòa coi thường kỷ cương pháp luật, thách thức dư luận?.

Doanh nghiệp & Hội nhập sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Ngọc Lâm

Bài liên quan