Thanh Hóa: Tuyên truyền vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

15:56 03/12/2022

Sáng 3-12, tại Khu Công nghiệp Lễ Môn (Tp Thanh Hoá), Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân và khám, cấp phát thuốc, tặng quà cho công nhân lao động Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

Tiết mục văn nghệ của chương trình
Tiết mục văn nghệ của chương trình.

Tham dự chương trình có đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; đại diện Đảng ủy KCN Lễ Môn, KCN Hoàng Long, KCN Đình Hương; Lãnh đạo các doanh nghiệp cùng 400 công nhân, người lao động Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. 

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Coi công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân”. Ngày 27/9/2021, Ban Tổ chức Trung ương có hướng dẫn số 08 về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng.

Để phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đặc biệt ngày 23-7-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số Số 10-NQ/TU về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025. Đến ngày 03/06/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ra Chỉ thị 05 về tăng cường công tác phát triển đảng viên. 

Ông Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa chia sẻ những kinh nghiệm phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân
Ông Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa chia sẻ những kinh nghiệm phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân.

Có thể nói, công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Tỉnh uỷ giao. Kết quả từ năm 2019 đến nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thành lập được 26 tổ chức đảng, kết nạp được 2213 đảng viên mới. Trong đó, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân kết nạp được 450 đảng viên mới. Qua thực tế cho thấy các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân đều xác định được vị trí, nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị, góp phần cùng doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Hầu hết đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên trong đời sống và trong lao động sản xuất.

Ông Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa chia sẻ những kinh nghiệm phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân: “Chúng tôi đặc biệt coi trọng việc gặp gỡ, trao đổi và đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy đảng, lãnh đạo đoàn thể với chủ doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường các hình thức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, sinh hoạt trong các loại hình câu lạc bộ, chuyên đề tập trung thu hút, tập hợp người lao động”. 

Ảnh minh họa
50 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tích cực tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động của các đoàn thể được nhận quà

Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phân công người tìm hiểu những công ty mà chủ doanh nghiệp chưa phải là đảng viên nhưng có đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ, sẽ cố gắng thuyết phục thành lập tổ chức đảng. Nếu số lượng đảng viên chưa đủ để thành lập chi bộ, cần chuyển số đảng viên này về sinh hoạt với một số tổ chức đảng phù hợp và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi bộ mới.

Hằng năm, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các cấp ủy cơ sở tổ chức gặp mặt, biểu dương các doanh nghiệp làm tốt công tác phát triển đảng, các đoàn thể, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và của tỉnh; biểu dương khen thưởng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc. Thường xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết để rút ra những mô hình mới, cách làm hay, những điển hình tiên tiến, tiêu biểu để nhân rộng.

Các đại biểu tham dự chương trình đều cho rằng, việc tổ chức chương trìnhtuyên truyền vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhânlà hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân lao động và chủ doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân; vai trò lãnh đạo của Đảng, lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhằm bảo đảm điều tiết hài hoà giữa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; tuyên truyền để người lao động hiểu, chấp hành và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng doanh nghiệp, gắn bó với doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng 50 suất quà cho 50 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tích cực tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động của các đoàn thể. Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, phát thuốc miễn phí cho 400 công nhân lao động. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, phát thuốc miễn phí cho 400 công nhân lao động.

 Minh Hiền