“Sử ký” của Thái Sử Công Tư Mã Thiên được tái bản

DNHN - "Sử ký" của tác giả Trung Quốc Tư Mã Thiên, do học giả Phan Ngọc dịch, được in với hình thức mới, phát hành đầu tháng 3.

Theo Wikipedia, Tư Mã Thiên (145TCN-86TCN) tên tự là Tử Trường, là một vị quan thời Tây Hán. Ông được tôn là sử thiên, là một trong mười vị thánh trong lịch sử Trung Quốc. Do ông làm chức Thái Sử Lệnh, nên được gọi là Thái Sử Công.

Sử ký do Tư Mã Thiên biên soạn là công trình sử học thuộc loại lớn nhất của Trung Quốc. Đặc biệt, bộ sử này còn là một trong những tác phẩm văn học ưu tú của nhân loại. Bộ sử vĩ đại này miêu tả tổng quát về lịch sử Trung Quốc, bao trùm 2000 năm từ thời Hiên Viên Hoàng Đế đến đời Hán Vũ Đế. Công trình này là nền tảng cho các phát triển sau này trong sử học Trung Hoa. Từ năm 20 tuổi, ông đã du ngoạn, tìm hiểu lịch sử, văn hóa để đưa vào sách. Ông còn nghiên cứu các tài liệu như Thế bản, Quốc ngữ, Tần ký, Sở Hán Xuân Thu.. và mất tới 14 năm để hoàn thành.

Sách do Omega Plus mua bản quyền từ ấn bản của học giả Phan Ngọc (1925-2000) ở Nhà xuất bản Văn học phát hành năm 1988. Nhà xuất bản Thế Giới và Omega Plus chọn dịch trọng vẹn những chương tiêu biểu của Sử ký như: Hạng Vũ bản kỷ, Khổng Tử thế gia, Việt Vương Câu Tiễn thế gia, Truyện Lão Tử, Truyện Trang Tử… 

Omega tái bản tác phẩm của học giả Phan Hải (nguồn internet)
Omega tái bản tác phẩm của học giả Phan Ngọc (nguồn internet). 

Bộ sử được chia làm 5 phần gồm : Bản kỷ, Biểu, Thư, Thế gia, Liệt truyện. Trong đó, Bản kỷ chép lại những sự việc chi phối vận mệnh xã hội. Thư nêu biến đổi về lễ, nhạc, luật, việc làm lịch, nghiên cứu thiên văn qua các thời đại. Phần Liệt truyện ghi chép lại những sự kiện, câu chuyện về các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tới lịch sử như Lã Bất Vi, Phạm Thư, Thái Trạch, Tôn Tử...

Theo Sina, tác giả phân tích, loại bỏ các thông tin thiếu căn cứ. Vì vậy, tác phẩm có ảnh hưởng to lớn tới việc chép sử và văn học Trung Quốc.

Đình Lợi (t/h).

Tin liên quan