Sẽ sớm triển khai thực hiện “Đề án chính sách kiều hối trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2030”

00:09 09/02/2024

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những công tác đặc biệt quan trọng trong công tác đối ngoại của Đảng bộ, Chính quyền TP. Hồ Chí Minh, nhất là trong tình hình hiện nay với yêu cầu cao hơn về phát triển KT - XH và hội nhập quốc tế.

“Lãnh đạo Thành phố càng kỳ vọng công tác về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc hơn nữa”- bà Vũ Thị Huỳnh Mai - Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài đã nói nhân chuyến thăm, chúc Tết đại diện cộng đồng doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vừa qua, nhân dịp chào đón năm mới, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Đoàn công tác đến  thăm, chúc Tết đại diện cộng đồng doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết đại diện cộng đồng doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Nhân buổi gặp mặt, bà Vũ Thị Huỳnh Mai đã thông tin nhanh đến các doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu về kết quả cũng như tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2023, đặc biệt nhấn mạnh về kết quả triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc Hội tại TP. Hồ Chí Minh. Đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố, là cơ quan tham mưu cho UBND Thành phố, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố quán triệt “người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

Bên cạnh đó, bà Mai cũng chia sẻ kết quả đáng ghi nhận về thu hút nguồn kiều hối vượt bậc của TP. Hồ Chí Minh trong hơn 10 năm qua. Đây cũng là động lực và là mục tiêu để lãnh đạo Thành phố sớm triển khai thực hiện “Đề án chính sách kiều hối trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2030” do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố tham mưu thực hiện.

Năm 2024, TP. Hồ Chí Minh chọn chủ đề năm là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc Hội”. Để thực hiện thành công chủ đề năm 2024, bên cạnh các ý kiến hiến kế, đề xuất, kết nối của các doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai đồng bộ 03 nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức, chính sách, tổ chức và cơ chế phối hợp; nhóm giải pháp đối với từng đối tượng, loại nguồn lực và nhóm giải pháp bồi dưỡng, phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ở nước sở tại.

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai chia sẻ kết quả đáng ghi nhận về thu hút nguồn kiều hối vượt bậc của TP. Hồ Chí Minh trong hơn 10 năm qua
Bà Vũ Thị Huỳnh Mai chia sẻ kết quả đáng ghi nhận về thu hút nguồn kiều hối vượt bậc của TP. Hồ Chí Minh trong hơn 10 năm qua.

Đặc biệt, bà Vũ Thị Huỳnh Mai thông tin thêm về ý tưởng xây dựng Điểm hẹn kiều bào và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố trong năm 2024. Địa điểm hứa hẹn sẽ trở thành nơi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gửi gắm niềm tin đến lãnh đạo Thành phố về các ý kiến, góp ý hiến kế cũng như hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của kiều bào về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cơ chế của TP. Hồ Chí Minh liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thông tin các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn Thành phố.

Thông qua vai trò của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh sẽ phát huy hơn nữa trong việc hướng dẫn, hỗ trợ thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật và giải đáp thắc mắc cho bà con người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời duy trì tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp nhận, trao đổi thông tin… để có thêm các ý kiến, đóng góp của bà con, trong đó có đội ngũ chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là trí thức trẻ trong quá trình phát triển, hội nhập sâu rộng của TP. Hồ Chí Minh.

Uyển Nhi