Sẽ điều tra trực tuyến 64 đơn vị khối doanh nghiệp từ ngày 1/4

22:35 28/03/2023

Kết quả điều tra được dùng để biên soạn "Sách trắng doanh nghiệp năm 2023" và “Sách trắng hợp tác xã năm 2023”, đồng thời phục vụ nhu cầu khác.

Việc điều tra doanh nghiệp năm 2023 được tiến hành theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia, do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 3/2023/QĐ-TTg, ban hành ngày 15/2/2023; và Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023 do Tổng cục Thống kê ban hành.

Phương thức điều tra doanh nghiệp năm 2023 là điều tra gián tiếp thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến. Kết quả điều tra được dùng để biên soạn "Sách trắng doanh nghiệp năm 2023" và “Sách trắng hợp tác xã năm 2023”, đồng thời phục vụ nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.

Sẽ điều tra trực tuyến 64 đơn vị khối doanh nghiệp từ ngày 1/4
Sẽ điều tra trực tuyến 64 đơn vị khối doanh nghiệp từ ngày 1/4.

Theo đó, từ ngày 1/4, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) sẽ tiến hành điều tra 64 tập đoàn, tổng công ty; doanh nghiệp; hợp tác xã và các chi nhánh hạch toán độc lập trực thuộc doanh nghiệp tại phạm vi 63 tỉnh, thành phố theo hình thức trực tuyến.

Sau cuộc điều tra sẽ thu thập được hàng loạt thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương.

Được biết, các số liệu này sẽ dùng để tính một số chỉ tiêu quan trọng như: Chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP), các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì biên soạn và công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2022”. Nội dung ấn phẩm cung cấp những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2021 và được chia thành 3 phần: Phần I: Bối cảnh và tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2021; Phần II: Một số chỉ tiêu chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020; Phần III: Số liệu về phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 và năm 2021.

P.V (t/h)