Ruộng bậc thang Mù Cang Chải được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

22:15 03/01/2022

Vừa qua, tại huyện Mù Cang Chải, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái”.

Ảnh minh họa

Việc xếp hạng có ý nghĩa quan trọng, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái; góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.

Đồng thời, đây cũng đặt ra trách nhiệm đối với tỉnh, các cấp, các ngành và huyện Mù Cang Chải trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích.

Để góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị của di tích, di sản gắn với phát triển du lịch xanh, thời gian tới, UBND huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa - thể thao và du lịch cùng các sở, ngành chức năng triển khai tổ chức thực hiện tốt các biện pháp bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa đối với di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ mừng cơm mới của người Mông, huyện Mù Cang Chải”;

Tổ chức cắm mốc giới bảo vệ di tích, gắn bia di tích; các hoạt động tu sửa, mở rộng diện tích ruộng bậc thang ở những nơi có điều kiện phù hợp, đồng thời thực hiện các giải pháp đảm bảo cảnh quan khu vực di tích;

Xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ phối hợp với UBND thị xã Nghĩa Lộ và các ngành, các địa phương trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch, đặc biệt là phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghệ thuật Xòe Thái, di tích quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ mừng cơm mới. Phấn đấu từ nay đến năm 2025, tỉnh sẽ xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch, thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa - du lịch… 

Ảnh minh họa
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

 Được biết, ngày 31/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1954 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Ngày 9/3/2021, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch ban hành quyết định số 824 chứng nhận Lễ mừng cơm mới của người Mông, huyện Mù Cang Chải là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tuy nhiên, do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, đến nay tỉnh Yên Bái mới tiến hành tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải và chứng nhận “Lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải” là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo Thương hiệu & Sản phẩm