Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã phát huy hiệu quả trong bình ổn giá

23:55 19/09/2022

Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, các loại quỹ bình ổn khác thì Bộ bỏ, nhưng riêng Quỹ bình ổn giá xăng dầu qua đánh giá tác động thấy rằng, trong thời gian vừa rồi có lợi ích và tác dụng lớn trong quá trình thực hiện bình ổn giá, đặc biệt là sự biến động mạnh nhất trong năm 2022.

Chiều 19/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Giá (sửa đổi). Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, người thừa ủy quyền Thủ tướng đọc tờ trình, cho biết dự thảo Luật Giá (sửa đổi) bổ sung quy định và đưa thành một điều riêng về lập quỹ bình ổn giá.

Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, các loại quỹ bình ổn khác thì bộ bỏ, nhưng riêng Quỹ bình ổn giá xăng dầu qua đánh giá tác động thấy rằng, trong thời gian vừa rồi có lợi ích và tác dụng lớn trong quá trình thực hiện bình ổn giá, đặc biệt là sự biến động mạnh nhất trong năm 2022. Từ đó giá xăng, dầu đã giảm.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc.

Tuy nhiên, đây chỉ là một công cụ, chúng ta đang còn công cụ thuế, công cụ phí, các công cụ về điều tiết, đa dạng hóa nguồn cung hay là giảm giá thành các chi phí khác.

Người đứng đầu ngành Tài chính chia sẻ, công cụ này rất hữu ích, nếu chúng ta cứ dựa vào thuế và phí, nếu thuế và phí giảm hết thì không còn bộ máy nhà nước nữa, ai trả lương, ai đảm bảo an ninh, quốc phòng, tiền đâu để xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ an ninh quốc gia.

“Chúng tôi muốn giữ Quỹ bình ổn giá xăng, dầu, thực ra có 300 đ/lít nhưng tích tiểu thành đại và cùng với các biện pháp khác, nó sẽ hỗ trợ cho vấn đề điều chỉnh giá xăng, dầu. Bởi vì xăng, dầu và năng lượng là 2 lĩnh vực an ninh kinh tế quan trọng mà chúng ta phải rất đặc biệt quan tâm”, Bộ trưởng Tài chính nói.

PV