Quảng Ninh: Hàng hóa thông qua cảng biển 5 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh

20:01 24/06/2024

Theo thông tin từ Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt 62.583.585 tấn 112,4 so với cùng kỳ năm 2023.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong 05 tháng đầu năm 2024, lượng tàu thuyền đến cảng biển Quảng Ninh là 62.625 lượt tăng 122,1 so cùng kỳ năm 2023; Tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 62.583.585 tấn, 112,4 so với cùng kỳ năm 2023; Hành khách du lịch biển là 84.828 lượt khách tăng 397,6 % so với cùng kỳ năm 2023; Thu phí, lệ phí: Phí Cảng vụ 136.428.357.049 đồng, lệ phí ra vào cảng biển 6.611.568.700 đồng, Phí BĐHH nộp ngân sách nhà nước là 104.035.540.710 đồng.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh luôn chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng biển Quảng Ninh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục cho tàu thuyền vào, rời cảng được đặc biệt quan tâm. Trong 5 tháng đầu năm 2024, số bộ thủ tục hành chính được giải quyết thông qua Cổng thông tin điện tử Quốc gia là 2817/2828 bộ hồ sơ (đạt 99,6%).

Thực hiện trách nhiệm của quốc gia có cảng và quốc gia có đội tàu mang cờ, trong 05 tháng đầu năm 2024, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với các tàu biển nước ngoài đến cảng.

Chia sẻ về kế hoạch công tác 07 tháng cuối năm 2024, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh cho biết: Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh sẽ tiếp tục chú trọng, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng biển Quảng Ninh; tăng cường triển khai ứng dụng CNTT trong thực hiện thủ tục tàu thuyền vào và rời cảng; tỷ lệ thực hiện thủ tục điện tử cho tàu biển đạt 100% (ngoại trừ các nguyên nhân khách quan); Tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về hàng hải tại khu vực. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng hải, Nội quy cảng biển Quảng Ninh tới các đối tượng hoạt động trong khu vực quản lý. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến định biên an toàn tối thiểu trên tàu biển Việt Nam và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB khi đến, rời cảng biển Quảng Ninh;

Thực hiện đầy đủ vai trò là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước tại cảng, tạo điều kiện cho hoạt động hàng hải khu vực phát triển;

Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động hàng hải tại khu vực và tại trụ sở, các đại diện;

Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động hàng hải, hoạt động thi công nạo vét, duy tu luồng hàng hải, xây dựng các công trình hàng hải trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh;

Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch PCTT&TKCN trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh năm 2024;

Tăng cường thực hiện kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện, tải trọng công-ten-nơ tại khu vực cảng biển Quảng Ninh; duy trì số lượng, nâng cao chất lượng kiểm tra tàu biển Việt Nam, tàu nước ngoài đến cảng. Tập trung giám sát hoạt động của hoa tiêu trong quá trình dẫn tàu, xử lý thật nghiêm đối với những hoa tiêu cố tình vi phạm nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn;

Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng viên chức và người lao động; công tác cán bộ; các Đề án, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nam Trí Đức