Quảng Bình: Tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII

12:55 10/06/2021

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức hội nghị liên tịch bàn, thống nhất nội dung, chương trình, kế hoạch kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII trong tháng 6 với thời gian 01 ngày, trong đó có một buổi dự phòng.

Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình và kết quả xác nhận tư cách Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII báo cáo về cơ cấu tổ chức bộ máy của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; UBND tỉnh báo cáo về cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND tỉnh cũng sẽ tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền; nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử Đại biểu HĐND các cấp; đồng thời thông qua Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; xem xét, quyết định một số nội dung khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí, đồng tình với các nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tốt các nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết sẽ diễn ra tại kỳ họp. Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 không truyền hình trực tiếp, vì vậy, đồng chí yêu cầu cầu các cơ quan truyền thông của tỉnh kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến cử tri và Nhân dân trong tỉnh. 

Trọng Lãnh