Quảng Bình tiếp tục đứng thứ 2 cả nước về tỷ lệ che phủ rừng

DNHN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Quyết định số 1558/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tính đến ngày 31/12/2020, diện tích đất có rừng toàn quốc là 14.677.215 ha, trong đó rừng tự nhiên 10.279.185 ha; rừng trồng 4.398.030 ha. Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ toàn quốc là 13.919.557 ha, tỷ lệ che phủ 42,01%.

Riêng tỉnh Quảng Bình, diện tích đất có rừng 588.582 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên 469.768 ha; rừng trồng 118.814 ha. Đặc biệt, Quảng Bình tiếp tục là tỉnh đứng thứ hai cả nước về tỷ lệ che phủ rừng với 67,88%.

Có được kết quả đó, là nhờ trong những năm qua, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Bình đã có những chỉ đạo quyết liệt trong công tác bảo vệ, chăm sóc, phát triển rừng, đặc biệt là thông qua việc thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững đã phát huy được những ưu thế vốn có về rừng và đất lâm nghiệp của địa phương trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, từng bước xã hội hóa ngành lâm nghiệp, góp phần không nhỏ trong việc tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng cũng như hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Trọng Lãnh

 

Tin liên quan