Quảng Bình: Quản lý, phát triển cụm công nghiệp theo hướng bền vững

10:49 19/08/2022

Quảng Bình hiện có 6 cụm công nghiệp (CCN) đã được thành lập với tổng diện tích 75,44 ha. Việc thành lập, phát triển CCN đã và đang được tỉnh hết sức quan tâm nhằm hoàn thiện mạng lưới sản xuất công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng lao động công nghiệp và dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Việc phát triển các CCN gắn với bảo vệ môi trường đang được chính quyền địa phương hết sức quan tâm.

Việc phát triển các CCN gắn với bảo vệ môi trường đang được chính quyền địa phương hết sức quan tâm.

Theo ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Bình thì hầu hết các CCN được thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa hoàn thiện hạ tầng, vừa cho thuê, vừa tiếp tục đầu tư nên chưa đồng bộ, thậm chí các tuyến đường nội bộ CCN chưa được bê tông hóa. Trong khi đó, công tác đầu tư xây dựng CCN gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố còn hạn chế. Mặt khác, trên địa bàn tỉnh chưa có doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng CCN để đầu tư, xây dựng.

Số liệu thống kê cho thấy, toàn tỉnh hiện có 6 CCN đã được thành lập và 4 CCN được quy hoạch chi tiết vừa cho thuê, vừa tiếp tục đầu tư hạ tầng nhưng chưa được thành lập. Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các CCN đã đưa vào hoạt động là 59%, thu hút 111 dự án đầu tư. Tổng số vốn đăng ký của các dự án đầu tư trong các CCN khoảng 450 tỷ đồng, nộp ngân sách 14 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 1.788 lao động.

Để thúc đẩy phát triển Công nghiệp-TTCN trên địa bàn, trong đó có phát triển CCN, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình. Theo đó, tỉnh đã và đang hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết CCN, hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN; sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các CCN; hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, đào tạo nghề, truyền nghề; di dời các cơ sở sản xuất TTCN có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vào sản xuất tập trung trong CCN. Mặt khác, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật tại các CCN, nhất là vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ…cũng được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo.

Cụ thể, ngay từ khâu lập quy hoạch chi tiết các CCN, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương chú trọng việc phát triển công nghiệp gắn với việc bảo vệ môi trường. Tại các quy hoạch chi tiết CCN, UBND tỉnh yêu cầu đơn vị liên quan bố trí các khu chức năng để xây dựng các công trình hạ tầng, như: Trạm xử lý chất thải rắn, nước thải, hệ thống cây xanh tập trung, cây xanh cách ly và cây xanh phân tán dọc theo các tuyến đường giao thông. Qua đó tạo vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cách ly các cụm chức năng.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND, ngày 29/9/2021 về ban hành Quy chế quản lý CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thông qua quy chế đã tạo ra khung pháp lý thống nhất quản lý CCN, làm cơ sở cho các chủ đầu tư hạ tầng và các đơn vị liên quan chấp hành đúng chủ trương, quy định của nhà nước về phát triển CCN; tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến quy hoạch phát triển CCN, quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; thành lập, mở rộng CCN theo quy định bảo đảm chất lượng, đáp ứng công tác quản lý, phát triển CCN trên địa bàn.

Trọng Lãnh