Phú Yên: Phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi

DNHN - Nghệ thuật bài chòi là một trong những hình thức nghệ thuật sân khấu dân tộc đặc sắc, được phát triển từ trò chơi bài chòi. Bài chòi từ hô tên quân bài làm vui ở hội chơi, dần phát triển thành các tiết mục hát rồi diễn xướng dân gian với hình thức kể chuyện và trở thành nghệ thuật sân khấu bài chòi.

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2021. Phục vụ nhu cầu nhận thức và hưởng thụ văn hoá tại địa phương; gắn kết di sản văn hoá với phát triển du lịch của địa phương, thu hút các nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nghệ thuật Bài chòi tại tỉnh.

lễ đón nhận bằng unesco.
lễ đón nhận bằng unesco Nghệ thuật Bài chòi trung bộ Việt Nam là di sản phi vật thể cấp tại Phú Yên. (Ảnh: internet)

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trong quá trình thực hiện hoạt động phải triển khai đúng yêu cầu thực tiễn, trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và hiệu quả; kết hợp lồng ghép các hoạt động của kế hoạch với các nhiệm vụ thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương trong triển khai kế hoạch.

Theo đó, các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện như tổ chức khảo sát, kiểm kê di sản Nghệ thuật Bài chòi và các tập quán, nghi lễ truyền thống tốt đẹp gắn với di sản Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh; tổ chức truyền dạy và thực hành di sản Nghệ thuật Bài chòi; mở trại sáng tác Bài chòi, bồi dưỡng nghiệp vụ hát Bài chòi; tổ chức trình diễn di sản Nghệ thuật Bài chòi kết hợp với một số loại hình nghệ thuật truyền thống khác tại thị xã Đông Hoà; hỗ trợ trình diễn Nghệ thuật Bài chòi nhằm quảng bá du lịch Phú Yên tại Hà Nội; tích hợp nội dung di sản Nghệ thuật Bài chòi vào tài liệu giáo dục ở địa phương…

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này.

 Trần Đạt

Tin liên quan