Phú Thọ: Thu hút đầu tư vào sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh

14:08 07/12/2022

Lũy kế đến hết tháng 9/2022, toàn tỉnh có 155 dự án đầu tư trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư; có 353 HTX nông nghiệp đang hoạt động; 82 trang trại đã ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất; 89 trang trại tham gia hoạt động hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. 

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với các sở, ngành ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; đồng thời phân công các đơn vị chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở, phối hợp với các huyện, thành, thị trong công tác triển khai, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện; rà soát các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, có lợi thế gắn với vùng sản xuất tập trung, phù hợp với nhu cầu thị trường để xây dựng kế hoạch phát triển phủ hợp với từng địa phương.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các tiến bộ kỹ thuật, các mô hình sản xuất có hiệu quả... Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch phát triển sản phẩm chủ lực đã ban hành, đảm bảo mục tiêu đã đề ra trên cơ sở huy động lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cùng với đó, nâng cao hiệu qua hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp để thực hiện tốt vai trò tổ chức cho người nông dân sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững; trong đó xác định phát triển các sản phẩm chủ lực theo hướng hàng hóa tập trung quy mô lớn gần với chế biến, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm đặc sản, đặc trưng, có lợi thế; triển khai các giải pháp tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực, có lợi thể của tỉnh; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, xúc tiến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

P.V