Phú Thọ: Thêm 920 doanh nghiệp mới được thành lập

19:04 05/12/2023

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ, từ đầu năm 2023 đến nay Phú Thọ có 920 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 19,2 nghìn tỉ đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Qua đó, tăng 4,8% về số doanh nghiệp và tăng 61,6% về số vốn đăng ký. Ngoài doanh nghiệp thành lập mới, từ đầu năm đến nay đã có 305 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, đưa tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đạt 11.500 doanh nghiệp, vốn đăng ký 106,7 nghìn tỉ đồng.

Hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các chính sách, giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân của các cấp, các ngành và sự nỗ lực phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đã tạo những bước phát triển cả về số lượng, chất lượng lẫn quy mô, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

P.V