Phú Thọ: Lâm Thao phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025

16:02 15/09/2023

Là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Phú Thọ cũng như khu vực Trung du, miền núi phía Bắc vào năm 2015, những năm qua, huyện Lâm Thao tiếp tục thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao vào năm 2025.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Tính đến hết tháng 7/2023, Lâm Thao có ba xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 33 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, chiếm trên 50% tổng số khu NTM kiểu mẫu trong toàn tỉnh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Lâm Thao đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí để xây dựng kế hoạch phấn đấu, đề xuất thực hiện các hạng mục đầu tư với tổng kinh phí thực hiện năm 2023, là hơn 200 tỉ đồng.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, trọng tâm là hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ bảo đảm đồng bộ, hiện đại, từng bước đáp ứng các tiêu chí của huyện NTM nâng cao.

Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại phát triển ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn và tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng. Tính riêng sáu tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 245 tỉ đồng, tỉ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,3%; 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch sinh hoạt, nước hợp vệ sinh; tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu dân cư đạt 100%.

Đối với xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, huyện đã tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực; rà soát, phân cấp công việc khu dân cư, cấp xã, cấp huyện, việc huy động nhân dân góp công, góp nguồn lực tổ chức thực hiện.

Cụ thể, huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn như: Nâng cấp các tuyến đường trục khu, liên khu, đường ngõ, xóm; cải tạo hệ thống tiêu thoát nước trong khu dân cư; cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, các thiết chế nhà văn hóa, hệ thống loa truyền thanh; quan tâm phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống; tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, hình thành các vùng quê đáng sống; xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về quốc phòng và an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Ông Dương Hoàng Phúc- Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao cho biết: Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện đã tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã rà soát, phát huy tối đa hiệu quả các cơ sở hạ tầng hiện có; kết hợp đầu tư nâng cấp, xây mới nhằm đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo quy định.

P.V