Phú Thọ: Huy động hơn 250 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới ở Phù Ninh

21:57 25/09/2023

Từ năm 2021 đến nay, huyện Phù Ninh đã huy động nguồn lực trị giá 250,6 tỉ đồng phục vụ mực tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thi công đường giao thông đoạn qua xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh
Thi công đường giao thông đoạn qua xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh.

Cụ thể, vốn ngân sách Trung ương hơn 34 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 109,5 tỉ đồng, ngân sách huyện 84,9 tỉ, huy động đóng góp của cộng đồng dân cư 22 tỉ đồng. Đến hết năm 2022, 16/16 xã của huyện đạt chuẩn NTM; hai xã (Trung Giáp, Tiên Phú) đang tập trung rà soát, đầu tư hoàn thành các tiêu chí để được công nhận là xã NTM nâng cao vào năm 2023.

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xây dựng Phù Ninh cơ bản trở thành huyện Nông thôn mới vào năm 2025. Trong 9 tháng năm 2023, Phù Ninh đã huy động và ưu tiên bố trí 69,8 tỉ đồng đầu tư hoàn thiện ba tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, Kinh tế, Môi trường, phấn đấu xây dựng huyện Phù Ninh trở thành huyện NTM vào năm 2024, về đích trước một năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX đã đề ra.

P.V