Phú Thọ: Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp

20:38 24/05/2023

Việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc luôn được các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện.

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tiến hành tổng vệ sinh công nghiệp, máy móc
Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tiến hành tổng vệ sinh công nghiệp, máy móc.

Phú Thọ hiện có trên 6.000 doanh nghiệp với nhiều loại hình đang hoạt động, sử dụng khoảng 158.000 lao động đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.  Vì vậy, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc luôn được chú trọng, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng được những mô hình đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, nhất là với những doanh nghiệp tập trung đông công nhân lao động.

Với trên 2.000 lao động làm việc tại 25 đơn vị trực thuộc, trong mọi hoàn cảnh, điều kiện, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao luôn chủ động các phương án để đảm bảo sản xuất phát triển, người lao động có việc làm, thu nhập ổn định. Trong sản xuất, nhằm thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, Công ty thành lập Hội đồng an toàn vệ sinh lao động; duy trì hiệu quả mạng lưới an toàn, vệ sinh viên cơ sở với 210 người; bố trí hệ thống biển báo, pa nô, áp phích, xây dựng “Góc an toàn vệ sinh lao động” để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công nhân lao động về công tác an toàn trong sản xuất.

Ông Lê Văn Hoằng - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Người lao động trong Công ty được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, được khám sức khỏe định kỳ. 100% lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được huấn luyện kỹ về an toàn lao động và được cấp thẻ an toàn. Công đoàn còn phối hợp với các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, ban hành quy định về quản lý, thực hiện về công tác an toàn, vệ sinh lao động, về quản lý, kiểm soát môi trường tại các đơn vị, bộ phận trong Công ty, đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt về an toàn kỹ thuật trong sản xuất.

Khu vực rửa tay sát khuẩn cho công nhân tại Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1
Khu vực rửa tay sát khuẩn cho công nhân tại Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1.

Mặt khác, quá trình chuyển đổi số mang lại nhiều cơ hội để cải tiến sức lao động, tuy nhiên cũng làm gia tăng sức ép về cắt giảm giờ làm, việc làm, tác động trực tiếp đến thu nhập của người lao động, công nhân. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch lao động giữa các vùng, các khu vực kinh tế và giữa các doanh nghiệp đòi hỏi người lao động phải thích ứng nhanh, linh hoạt với những thay đổi này.

Đồng thời, công tác chăm lo đời sống, điều kiện làm việc của công nhân, người lao động tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chưa thực sự được đảm bảo; nhiều lao động chưa có việc làm bền vững, dễ bị mất việc, giảm giờ làm, nhất là trong 2 năm (2021, 2022) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; điều kiện làm việc ở nhiều cơ sở sản xuất còn hạn chế, tình trạng nhà xưởng chật hẹp, máy móc, thiết bị, công nghệ lạc hậu, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và điều kiện lao động của công nhân.

Do đó, để hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”; các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tập huấn, huấn luyện thực hành, kỹ năng đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động.

P.V