Phú Thọ: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có xu hướng tăng tích cực

19:58 22/05/2023

Năm 2023, điểm của nhiều chỉ số thành phần trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Phú Thọ tiếp tục có sự cải thiện rõ rệt, trong đó có 2 chỉ số thành phần nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Điểm số PCI của Phú Thọ từ năm 2006 - 2022
Điểm số PCI của Phú Thọ từ năm 2006 - 2022.

Kể từ năm 2016 đến năm 2022 có thể thấy điểm số PCI của Phú Thọ có xu hướng tăng tích cực. Riêng năm 2022, Phú Thọ đạt 66.30 điểm - số điểm cao nhất từ trước đến nay, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đối với các chỉ số thành phần, so với năm 2021, Phú Thọ tăng điểm ở 6 chỉ số thành phần: Tiếp cận đất đai (đạt 7.25 điểm, tăng 0.24 điểm); Chi phí không chính thức (đạt 6.54 điểm, tăng 0.09 điểm); Cạnh tranh bình đẳng (đạt 5.28 điểm, tăng 0.34 điểm); Tính năng động (đạt 7.26 điểm, tăng 0.08); Đào tạo lao động (Đạt 6.53 điểm, tăng 0,32 điểm); Thiết chế pháp lý (đạt 7.51 điểm; tăng 0.49 điểm).

Đáng chú ý, với 7.25 điểm, chỉ số Tiếp cận đất đai của tỉnh đạt điểm cao nhất từ trước đến nay. Xác định việc tiếp cận đất đai là “mấu chốt” để doanh nghiệp quyết định đầu tư tại tỉnh, Phú Thọ quyết liệt trong triển khai các giải pháp nâng điểm ở chỉ số này, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng kiên nhẫn, bền bỉ và nhất quán.

Ông Phạm Văn Quang - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết: Tỉnh đã công khai các quy hoạch chung, quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, bảng giá đất trên địa bàn và các chính sách, cơ chế thu hút đầu tư và ưu đãi đầu tư, các văn bản có liên quan đến đầu tư trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các huyện, thành, thị để tạo điều kiện các tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin.

Đồng thời, rút gọn thời gian bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Hai năm 2021 và 2022 được Phú Thọ xác định là năm tập trung cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, nhờ đó tỉnh đã thu hồi được diện tích đất sạch lớn để bàn giao cho các nhà đầu tư. Ông Quang cho biết thêm.

Phú Thọ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án
Phú Thọ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án.

Chỉ số Chi phí không chính thức tiếp tục trên đà tăng điểm từ 5.21 điểm năm 2016 lên 6.54 điểm vào năm 2022. Chỉ số này được sử dụng để đo lường các khoản chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để chi trả các khoản phí không liên quan đến sản xuất, đầu tư, tiền phạt và các khoản phí bất thường khác trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường.

Sát sao với doanh nghiệp, năng động trong thu hút đầu tư, sáng tạo trong hoạt động cung cấp dịch vụ công, điểm ở chỉ số Tính năng động của Phú Thọ tiếp tục tăng cao và bền vững, xếp thứ 10 cả nước. Kết quả này phần lớn nhờ sự quyết đoán, linh hoạt của lãnh đạo tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và sự chuyển động mạnh mẽ trong thay đổi lề lối, tác phong làm việc ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh.

Cùng với đó, điểm ở chỉ số Đào tạo lao động của tỉnh cũng tiếp tục tăng và xếp thứ 8 của cả nước. Phú Thọ tạo lập một môi trường đầy ưu thế về lao động, môi trường, chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp.

P.V