Phú Thọ: 35 dự án tạo việc làm cho thanh niên được vay vốn trên địa bàn tỉnh

17:01 17/05/2023

Tỉnh đoàn Phú Thọ hiện đang quản lý trên 3,2 tỉ đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm (nguồn vốn 120) cho 35 dự án, tạo việc làm cho thanh niên vay vốn, đạt 100% tổng mức cho vay.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Quỹ quốc gia về việc làm (nguồn vốn 120) do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ủy quyền cho Đoàn thanh niên tỉnh, thành phố quản lý và cho đoàn viên thanh niên vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, vươn lên phát triển kinh tế.

Trong đó, cho vay cơ sở sản xuất kinh doanh là 1.648 triệu đồng/18 dự án, thu hút 130 lao động thanh niên; cho vay theo người lao động là 17 dự án với số vốn là 1.570,5 triệu đồng giải quyết cho 82 lao động có việc làm.

Cùng với hỗ trợ cho thanh niên được vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho thanh niên được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai có hiệu quả.

Từ năm 2022 đến nay, khoảng 53.000 đoàn viên thanh niên được truyền thông tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm. Thông qua các hoạt động hỗ trợ, truyền thông cung cấp cho đoàn viên thanh niên thông tin hữu ích, từ đó định hướng chọn nghề phù hợp với điều kiện, góp phần giải quyết việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp trên địa bàn, giúp các địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

P.V