Phát huy vai trò của báo chí trong việc lan tỏa khát vọng khởi nghiệp sáng tạo

08:11 26/08/2023

Chiều ngày 25/8, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn “Báo chí với khởi nghiệp sáng tạo” và giới thiệu tập sách “Quảng Nam - Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp".

Tham dự diễn đàn có ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Tiến sĩ Đinh Việt Hòa – Chủ tịch Hiệp hội khởi nghiệp Quốc gia - Diễn giả chính, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Quang cảnh buổi diễn đàn
Quang cảnh buổi diễn đàn.

Tại Quảng Nam, ngay từ năm 2017, khi bắt đầu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đã luôn coi trọng và đề cao vai trò của báo chí trong đồng hành khởi nghiệp. Chính vì vậy, UBND tỉnh đã lập “Diễn đàn khởi nghiệp xứ Quảng” kết nối các kênh thông tin báo chí từ trung ương và địa phương. Đài, báo các ngành, địa phương đều xây dựng chuyên mục, nội dung thường xuyên để tuyên truyền, cổ vũ và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp. nhằm thực hiện các mục tiêu Đề án khởi nghiệp của Chính phủ, phát động phong trào khởi nghiệp sáng tạo tỉnh đến 2030; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của Nhân dân về vai trò đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Tại Quảng Nam, ngay từ năm 2017, khi bắt đầu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đã luôn coi trọng và đề cao vai trò của báo chí trong đồng hành khởi nghiệp
Tại Quảng Nam, ngay từ năm 2017, khi bắt đầu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đã luôn coi trọng và đề cao vai trò của báo chí trong đồng hành khởi nghiệp.

Tại diễn đàn, các đại biểu cùng phân tích, đánh giá vai trò, vị trí của báo chí, truyền thông đối với hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo và quá trình xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Bên cạnh đó, đưa ra các yêu cầu về nội dung, phương pháp truyền thông đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, tạo mối liên kết, phối hợp, trách nhiệm giữa báo chí với các cấp, các ngành, địa phương và chủ thể khởi nghiệp, chủ thể sản phẩm OCOP trong công tác truyền thông...

Phát huy vai trò của vai trò, vị trí của báo chí truyền thông đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, tạo mối liên kết, phối hợp, trách nhiệm với các cấp, các ngành, địa phương và chủ thể khởi nghiệp, chủ thể sản phẩm OCOP trong công tác truyền thông...
Phát huy vai trò của vai trò, vị trí của báo chí truyền thông đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, tạo mối liên kết, phối hợp có trách nhiệm với các cấp, các ngành, địa phương và chủ thể khởi nghiệp, nhằm lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trên chặng đường đổi mới, hội nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Hội Nhà báo tỉnh giới thiệu tập sách “Quảng Nam - Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp”. Đây là tác phẩm hưởng ứng Năm khởi nghiệp Quảng Nam - 2023 và chào mừng Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam - TechFest Quang Nam 2023. Tập sách giới thiệu 100 gương mặt khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu đã được đăng tải trong thời gian qua, góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trên chặng đường mới.

Trọng Tâm