Nông sản Phú Thọ: Thúc đảy cam kết bền vững từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.

DNHN - Những năm gần đây, các địa phương trong địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh thực hiện chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm.

 

Một trong những khâu chuẩn bị trước khi bán ra thị trường của cơ sở sản xuất rau an toàn xã Tứ Xã
Một trong những khâu chuẩn bị trước khi bán ra thị trường của cơ sở sản xuất rau an toàn xã Tứ Xã. 

Trong năm 2020, tỉnh đã thu hút 15 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, hầu hết các HTX và người dân đã chú trọng đến hình thức liên kết chuỗi giá trị do doanh nghiệp đầu tư vốn, phân bón, giống, công nghệ, kỹ thuật sản xuất và thu mua sản phẩm. Đây thực sự là mô hình liên kết phù hợp với quy mô sản xuất hàng hóa lớn, khắc phục được hạn chế của kinh tế hộ, thuận lợi đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tạo vùng nguyên liệu và đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Hiện nay, toàn tỉnh có 430 vùng sản xuất tập trung với quy mô 11.545ha. Diện tích bưởi hiện có 4.700ha, đã triển khai thực hiện quy trình sản xuất tốt đối với 1.460ha bưởi thời kỳ kinh doanh. Đối với cây chè, diện tích trên 16.100ha, trong đó có trên 3.300ha chè theo quy trình an toàn; 9.400ha chè áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp. Hoạt động chăn nuôi của tỉnh đang phát triển theo xu hướng tập trung công nghiệp, bán công nghiệp, áp dụng quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn. Sản xuất nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng được mở rộng về diện tích và sản lượng. 

Đặc sản bưởi Đoan Hùng được giới thiệu với người tiêu dùng
Đặc sản bưởi Đoan Hùng được giới thiệu với người tiêu dùng. 

Toàn tỉnh bước đầu hình thành và phát triển được 22 chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên rau, quả, chè, thịt; có 33 HTX, 115 trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng trọt quy mô lớn đã liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi với 42 doanh nghiệp; 9 cơ sở, doanh nghiệp có các sản phẩm vào hệ thống siêu thị hiện đại.

Tuy hiệu quả của việc liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông sản cho người dân đã và đang được khẳng định nhưng để việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thực sự phát triển bền vững thì các ngành có liên quan của tỉnh, các địa phương cần có kế hoạch phát triển cụ thể, đẩy mạnh liên kết “4 nhà” trong phát triển các loại cây trồng, vật nuôi; rà soát, quy hoạch hàng hóa theo vùng sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Bên cạnh đó, cần quan tâm phát triển công nghiệp chế biến nông sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu tập trung và tiêu thụ sản phẩm; tạo cơ chế thông thoáng để khuyến khích doanh nghiệp có tiềm lực tham gia tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị.

Các HTX dịch vụ nông nghiệp phát huy hơn nữa vai trò trong việc liên kết hợp tác, đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và thực hiện cơ giới hóa trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Các cơ quan chức năng tăng cường các hoạt động hướng dẫn địa phương, đơn vị sản xuất xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông sản; thường xuyên dự báo thị trường tiêu thụ, giá cả hàng hóa nông sản theo tháng hoặc theo mùa để người dân, DN chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm, góp phần bình ổn thị trường, tránh tình trạng “được mùa rớt giá, được giá mất mùa”.

Bà Vũ Thị Minh Tâm - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: “Căn cứ điều kiện thực tế, Liên minh HTX tỉnh sẽ tích cực tổ chức các hoạt động góp phần giúp chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp phát triển bền vững. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ HTX thành viên, khuyến khích chuyển dịch, tái cơ cấu lĩnh vực sản xuất, kinh doanh theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản gắn với liên kết vùng nguyên liệu tập trung và tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích thu hút các doanh nghiệp có đủ năng lực về vốn, quản lý tham gia đầu tư, liên kết cùng các HTX, trở thành “đầu tầu” để hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học - công nghệ mới và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dẫn dắt chuỗi liên kết vận hành một cách thông suốt, hiệu quả”.

PV

Tin liên quan