Nông nghiệp - Vai trò “bệ đỡ” cho nền kinh tế

10:06 08/07/2024

Với đặc thù là một quốc gia nông nghiệp, Việt Nam đang tổ chức khai thác và phát triển ngành nông nghiệp tốt nhất nhằm tạo nên những đóng góp vô cùng quan trọng cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Với dân số đông đúc, việc đảm bảo an ninh lương thực là một yếu tố quan trọng đối với Việt Nam. Ngành nông nghiệp đóng góp một phần lớn vào sản lượng lương thực của đất nước, cung cấp nguồn lương thực cần thiết cho dân cư. Điều này giúp đảm bảo sự ổn định kinh tế và xã hội, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu thực phẩm từ các quốc gia khác.

Nông nghiệp đã đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Các sản phẩm nông nghiệp như gạo, café, hải sản, rau quả... đã và đang được xuất khẩu sang nhiều thị trường trên thế giới. Việc mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản đã mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho quốc gia, tạo dòng tiền và ngoại tệ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế và cân đối thương mại.

Ngành nông nghiệp cung cấp một nguồn việc làm lớn cho dân số nông thôn. Việc tạo ra cơ hội việc làm trong ngành này giúp giảm đội ngũ nông thôn nghèo và cải thiện mức sống của người dân nông thôn. Điều này đồng nghĩa với việc giảm áp lực di cư từ nông thôn vào thành thị và đảm bảo sự phát triển cân đối giữa các khu vực.

Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khu vực nông thôn của Việt Nam. Việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nâng cao chất lượng giống cây trồng và gia súc, cải thiện công nghệ sản xuất nông nghiệp đã giúp tăng năng suất và hiệu quả sản xuất. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho sự đa dạng hóa kinh tế và phát triển bền vững của khu vực nông thôn.

Ngoài ra, việc đầu tư vào nông nghiệp là một điểm mấu chốt để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Đầu tư vào nông nghiệp giúp cải thiện hạ tầng, ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất và xây dựng các chuỗi giá trị. Điều này không chỉ tạo ra lợi ích kinh tế mà còn mở ra cơ hội cho sự chuyển đổi và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp.

Với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp và nông thôn, vào ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, và tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết này đã nhấn mạnh những thành tựu to lớn của toàn Đảng và toàn dân sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, đồng thời, khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của nông nghiệp là "lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế".

Trong thực tế phát triển đất nước, vai trò của nông nghiệp như một "trụ đỡ" của nền kinh tế đã ngày càng được khẳng định. Nông nghiệp hiện nay đảm bảo sinh kế cho hơn 60% dân số sống tại vùng nông thôn, chiếm 30% lực lượng lao động và đóng góp gần 12% vào GDP quốc gia. Việt Nam, từ một quốc gia phải nhập khẩu lương thực, đã trở thành một trong những người dẫn đầu thế giới về xuất khẩu nông sản, lâm sản và thủy sản.

Những năm gần đây, nông nghiệp đã có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, năng suất và chất lượng ngày càng tăng cao, đảm bảo lương thực và thực phẩm cho gần 100 triệu người dân và gia tăng mạnh mẽ xuất khẩu. Từ năm 2008 đến 2020, tốc độ tăng trưởng GDP của nông nghiệp đạt 3,01% mỗi năm, với quy mô GDP toàn ngành tăng gấp 1,4 lần. Năng suất lao động nông nghiệp đã đạt 55,9 triệu đồng/người, gấp hơn 4 lần so với năm 2008. Quy mô xuất khẩu nông sản tăng trung bình 8,01% mỗi năm, đạt 42,34 tỷ USD vào năm 2020 và 48,6 tỷ USD vào năm 2021. Hiện nay, sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đã có mặt tại 196 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Tóm lại, nông nghiệp đóng vai trò bệ đỡ không thể thiếu cho nền kinh tế Việt Nam. Ngành này đảm bảo an ninh lương thực, đóng góp vào xuất khẩu, tạo việc làm và giảm đội ngũ nông thôn nghèo, đồng thời thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn và khuyến khích đầu tư. Việc đầu tư và phát triển nông nghiệp không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững và cân đối của Việt Nam.

Nghệ Nhân