Những trường hợp công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu giấy

15:33 23/09/2022

Công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu trong 4 trường hợp: Đăng ký thường trú; Điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú; Tách hộ; Xóa đăng ký thường trú.

Ảnh minh họa

Công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu trong 4 trường hợp.

Vừa qua, dư luận và báo chí thông tin nhiều về việc thu hồi sổ hộ khẩu giấy, khiến người dân thắc mắc việc thu hồi sổ hộ khẩu giấy đã có chủ trương chưa và nếu có thì khi nào đi vào thực hiện chính thức? Việc thu hồi sổ hộ khẩu được áp dụng với những trường hợp nào? Khi sổ hộ khẩu bị thu hồi thì người dân căn cứ vào đâu để xác nhận thông tin cư trú khi giao dịch hành chính?

Bộ Công an nêu rõ, theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú: “Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.”

Việc thu hồi sổ hộ khẩu được thực hiện từ ngày 01/7/2021 khi Luật Cư trú có hiệu lực thi hành.

Công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu trong 4 trường hợp: Đăng ký thường trú; Điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú; Tách hộ; Xóa đăng ký thường trú.

Do vậy, việc hộ gia đình hay thành viên trong hộ thực hiện 1 trong 4 thủ tục hành chính nêu trên, đều làm thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, dẫn đến thông tin trong sổ hộ khẩu khác thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Do đó, các trường hợp này đều phải thu hồi sổ hộ khẩu.

Điều 17 Thông tư số 55/2021 của Bộ Công an quy định, sau khi bị thu hồi số hộ khẩu, công dân muốn xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước mà không phụ thuộc vào nơi cư trú của người đó.

Người dân có thể gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hay Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú.

P.V

Tags:

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?