Nha Trang: Thực hiện nghiêm túc các trường hợp không đeo khẩu trang Phòng choống dịch covid -19 nơi công cộng

Chấp hành sự chỉ đạo của UBND tỉnh, những ngày gầy đây UBND TP.Nha Trang đã thành lập nhiều tổ công tác liên ngành gồm: Công an, tự vệ và quản lý đô thị thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang những nơi công cộng như vào chợ, đi tắm biển, dạo chơi ở vườn hoa, công viên…

  Tổ công tác lập biên bản một trường hợp vi phạm

Trong ngày 7/5/2021, lãnh đạo thành phố đã xem xét 19 tờ trình và ký 19 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt hành chính với số tiền mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Trước đó, ngày 2/5/2021 TP.Nha Trang cũng đã xử phạt 9 trường hợp không đeo khẩu trang mỗi trường hợp 2 triệu đồng. 

N. Xuân

Tin liên quan