Nghệ An thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022-2025

19:47 03/11/2021

Tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã thảo luận và thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh này giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025 đã quy định chi tiết về: Chính sách hỗ trợ phát triển trồng trọt; chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi thú y; chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp; chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản; chính sách hỗ trợ sản xuất muối; chính sách hỗ trợ tưới cho cây công nghiệp, cây ăn quả và cỏ trồng tập trung. Đồng thời, dự thảo Nghị quyết cũng đã xây dựng chính sách hỗ trợ khác như hỗ trợ 20% giá trị máy cấy, máy gieo hạt và thiết bị kèm theo (thiết bị sàng, trộn đất và phân; khay đựng mạ); hỗ trợ 20% giá trị máy thu hoạch mía, nhưng không quá 1.500.000.000 đồng/máy cho các hộ gia đình (01 lần), hợp tác xã và các công ty mía đường trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ 20% giá trị mua máy phun thuốc trừ sâu không người lái, nhưng không quá 100.000.000 đồng/máy. 

  Tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã thảo luận và thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh này giai đoạn 2022-2025.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đối với việc thành lập mới hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, HTX có dưới 50 thành viên là  30.000.000 đồng/HTX. Đối với HTX có từ 50 đến 100 thành viên hỗ trợ 40.000.000 đồng. Đối với hợp tác xã có trên 100 thành viên hỗ trợ 50.000.000 đồng. Ngoài ra, hỗ trợ 50% chi phí xây dựng các hạng mục công trình xử lý nước thải, ao lắng, nhưng không quá 300.000.000 đồng/trang trại. Hỗ trợ 50% chi phí mua máy móc, thiết bị để chế biến, bảo quản sản phẩm nông, lâm, thủy sản, nhưng không quá 500.000.000 đồng/cơ sở. Hỗ trợ tiền thuê gian hàng bán nông, lâm, thủy sản an toàn sản xuất tại Nghệ An là 3.000.000 đồng/gian hàng/tháng và không quá 02 năm/gian hàng. Hỗ trợ cho các hộ gia đình có sản phẩm cây ăn quả được HTX, doanh nghiệp thu mua để chế biến, xuất khẩu 1.000 đồng/01 kg. 

 Ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An trình bày dự thảo Nghị quyết tại phiên họp.

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị bằng 5% giá trị sản phẩm, hàng hóa thực tế đã tiêu thụ trong siêu thị hoặc hệ thống phân phối, nhưng không quá 100.000.000 đồng/HTX, hộ gia đình, cá nhân/năm và thời gian hỗ trợ là 03 năm. Hỗ trợ 100% chi phí xây dựng website thương mại điện tử, nhưng không quá 30.000.000 đồng/website/doanh nghiệp, HTX, làng nghề, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Hỗ trợ 100% chi phí xây dựng gian hàng online trên sàn giao dịch điện tử, nhưng không quá 50.000.000 đồng/gian hàng/doanh nghiệp, HTX, làng nghề, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Hỗ trợ 80% kinh phí chứng nhận đối với các mô hình sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, GMP, HACCP, hữu cơ lần đầu, nhưng không quá 100.000.000 đồng/mô hình. Hỗ trợ 50% chi phí tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông – lâm - thủy sản của HTX, nhưng không quá 50.000.000 đồng... 

  Trồng cam theo quy trình VietGap ở Nghệ An.

Được biết, trước khi xây dựng dự thảo Nghị quyết trên, ngày 20/12/2017, HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 30/3/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 15 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh. Sau hơn 03 năm thực hiện, các chính sách nêu trên đã có nhiều tác động tích cực, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất… Nhờ vậy, năng suất, chất lượng, giá trị nông – lâm - thuỷ sản của Nghệ An ngày càng tăng lên, nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần tích cực thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới của tỉnh... Song, trong quá trình thực hiện, các chính sách này đã phát sinh một số nội dung rất cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn 2022 – 2025. 

  Ông Lê Hồng Vinh -  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên họp yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu và hoàn thiện lại dự thảo trên cơ sở góp ý của các đại biểu để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới.

Tại phiên họp, góp ý vào nội dung dự thảo Nghị quyết này, các đại biểu đã đề nghị cơ quan soạn thảo cần xem xét về việc chia các khu vực trên địa bàn tỉnh, vì hiện nay Nghệ An không có xã nào thuộc khu vực II. Đối với một số chính sách cần quy định cụ thể số tiền được hỗ trợ... Ghi nhận ý kiến kiến của các đại biểu dự họp, ông Lê Hồng Vinh -  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu và hoàn thiện lại dự thảo trên cơ sở góp ý của các đại biểu để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới.

Văn Cương – Hoàng Lan