Nghệ An: Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về hoạt động kiểm soát TTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022

19:12 17/08/2022

Chiều nay (17/8), UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022…

Nhằm phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về hoạt động kiểm soát TTHC và sử dụng dịch vụ công, đặc biệt là tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cơ bản của cá nhân, tổ chức, trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi thực hiện TTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022. Theo đó, thông qua cuộc thi để nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật khi thực hiện TTHC, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính cho cá nhân, tổ chức trong việc tuân thủ TTHC… Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách, kiểm soát TTHC để tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội. 

Ảnh minh họa
UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Internet. Cuộc thi diễn ra trong 04 tuần, mỗi tuần chốt kết quả thi 1 lần. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 22/8 đến ngày 19/9/2022. Người dự thi truy cập vào Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An tại địa chỉ http://nghean.gov.vn ở chuyên mục cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát TTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” hoặc truy cập vào phần mềm thi tại địa chỉ https://thitructuyen.nghean.gov.vn và làm theo hướng dẫn để làm bài thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi. Mỗi tuần có 16 giải thưởng, bao gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích. 

Ảnh minh họa
Ông Đào Quang Thiền – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động 

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi nêu trên, ông Đào Quang Thiền – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các trường học, các cơ quan truyền thông báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để cuộc thi được phổ biến rộng rãi và thu hút đông đảo các thành phần tham gia, hưởng ứng. Đồng thời, quán triệt tinh thần tự giác, tích cực nghiên cứu tìm hiểu các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm soát TTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong cơ quan, đơn vị và đơn vị trực thuộc để tham gia đầy đủ, có chất lượng các bài thi. Tập hợp những hoạt động cụ thể, hình ảnh đẹp của cơ quan, đơn vị mình trong suốt thời gian tham gia cuộc thi gửi về Ban tổ chức để chia sẻ, cổ vũ, lan tỏa ý nghĩa của cuộc thi... 

Ảnh minh họa
 Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh vào ngày 14/10/2020.

Nghệ An luôn xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ cấp thiết, khó khăn, lâu dài và thường xuyên. Tổ chức tốt hoạt động kiểm soát TTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công là góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền. Vì vậy, trong thời gian qua, hoạt động cải cách TTHC, đổi mới và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công đã được lãnh đạo Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cũng như các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình tìm hiểu, thực hiện TTHC.

Hoàng Lan

Bài liên quan