Nghệ An chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

18:02 07/09/2021

UBND tỉnh Nghệ An vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, để kịp thời hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị, thành tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách, nhất là đối tượng lao động tự do và các đối tượng đặc thù khác theo quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh. 

  Sở LĐ-TB&XH Nghệ An phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh Nghệ An tổ chức buổi đối thoại trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp.

Các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị, thành chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và quy định pháp luật về phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chính sách. Xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng yếu cần tập trung ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt danh sách, trình UBND tỉnh quyết định giải quyết kinh phí, cấp phát kịp thời cho đối tượng. Các cơ quan, địa phương chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận có liên quan phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Xử lý nghiêm các trường hợp đùn đẩy, né tránh, không phối hợp dẫn đến sai phạm trong quá trình rà soát, trùng lặp đối tượng, hỗ trợ không đúng đối tượng, để xảy ra trục lợi chính sách...

Đồng thời, tập trung triển khai tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến, qua bưu điện, qua dịch vụ công trực tuyến. Đơn giản hóa thủ tục, đảm bảo quy định, phù hợp với tình hình, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở. Thông tin để người dân, doanh nghiệp và cơ sở tiếp cận nội dung Hỏi - Đáp tại Cổng thông tin điện tử của Bộ LĐ-TB&XH (địa chỉ: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/cacvan-de-thuong-gap) và hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH tại Công văn số 2558/LĐTBXH-VP ngày 05/8/2021. 

  Các cơ sở sản xuất của doanh nghiệp đóng trong Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An)

Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành chỉ đạo triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo quy định. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành làm tốt việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời hồ sơ, thủ tục hành chính công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành giải ngân kịp thời kinh phí hỗ trợ theo quyết định của UBND tỉnh. Sở LĐ-TB&XH đôn đốc các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị, thành triển khai thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên cập nhật, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh và Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo, xem xét, giải quyết theo quy định.

Được biết, sau hơn 01 tháng Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã có 10/12 chính sách được phê duyệt, hỗ trợ kinh phí. Song, hiện Nghệ An vẫn còn một số sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai chưa nhanh, chưa chủ động bám sát nhiệm vụ được phân công, phân cấp theo Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh. Việc triển khai chính sách hỗ trợ lao động tự do theo Quyết định số 22/2001/QĐUBND của UBND tỉnh Nghệ An còn rất chậm. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo hàng ngày chưa kịp thời.

Văn Cương – Hương Giang