Ngân hàng Nhà nước quyết định kéo dài Thông tư 02 đến hết năm 2024

15:11 19/04/2024

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, chính sách phải đảm bảo sự hài hòa giữa chất lượng hoạt động của các ngân hàng và hỗ trợ cho doanh nghiệp. Do đó, chỉ có thể kéo dài Thông tư 02 thêm 6 tháng trong thời điểm hiện tại.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, các ngân hàng thương mại sẽ được phép kéo dài chính sách cơ cấu và giữ nguyên nhóm nợ với doanh nghiệp gặp khó khăn thêm 6 tháng, tức đến hết năm nay. Thông tin này được công bố trong buổi họp báo giới thiệu kết quả hoạt động của ngân hàng quý 1/2024 của Ngân hàng Nhà nước diễn ra vào ngày 19/4.

Thông tư 02 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành đầu năm 2023. Thông tư này cho phép các ngân hàng thương mại điều chỉnh thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với doanh nghiệp gặp khó khăn cho đến ngày 30/6/2024.

Ngân hàng Nhà nước quyết định kéo dài Thông tư 02 đến hết năm 2024
Ngân hàng Nhà nước quyết định kéo dài Thông tư 02 đến hết năm 2024

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế chưa hoàn toàn hồi phục, nhiều hiệp hội và doanh nghiệp đã đề xuất kéo dài chính sách này. Doanh nghiệp cần thêm thời gian để có nguồn lực trả nợ vay. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước quyết định kéo dài thời gian áp dụng Thông tư 02 cho đến hết năm 2024.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết rằng, chính sách phải đảm bảo sự hài hòa giữa chất lượng hoạt động của các ngân hàng và hỗ trợ cho doanh nghiệp. Do đó, chỉ có thể kéo dài thêm 6 tháng trong thời điểm hiện tại.

Thông tư này quy định rằng các khách hàng vay đủ điều kiện sẽ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, không chuyển sang nhóm nợ khác. Các tổ chức tín dụng có quyền đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định việc cơ cấu nợ. Thời gian cơ cấu không được vượt quá 12 tháng từ ngày khoản nợ đến hạn.

Tính đến ngày 29/3, tín dụng nền kinh tế đã tăng 1,34% so với cuối năm 2023. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế, từ cuối năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 cho các tổ chức tín dụng và công bố nguyên tắc xác định để tổ chức tín dụng chủ động thực hiện tăng trưởng tín dụng.

P.V (t/h)